آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۹۷۷۲
صفحه آخر
۱۲
کتابخانه

10 راز موفقیت و آرامش درونی

وین والتر دایر نویسنده کتاب های خودیاری و سخنران انگیزشی است. دایر درباره کتاب10 راز موفقیت و آرامش درونی می نویسد: «کتاب حاضر را با این امید نوشته ام که به شما کمک کند تا از احساس ضعف و بی کفایتی دور بمانید و نیز بتوانید آن آرامش الهی را که حقیقتا مفهوم موفقیت را آشکار می سازد، در وجود خود احساس کنید.

 این اسرار را با ذهنی باز و پذیرا بخوانید. به آن اسراری که در وجودتان طنین می اندازند، عمل کنید و بقیه را کنار بگذارید. هنگامی که احساس آرامش خاطر و موفقیت می کنید، دوست دارید چنین احساس و حالاتی را گسترش دهید و دیگران را نیز در آرامش و شادی خود سهیم کنید. 

خشونت، کینه و نفرت، تعصب و غرض ورزی  و   وضعیت داوری جهان ما نشان می دهد که برای دستیابی به جهانی توام با آرامش درونی و بیرونی، باید راهی بسیار طولانی را پشت سر بگذاریم.»

علاقه مندان می توانند این کتاب را با قیمت 9500 تومان تهیه و مطالعه کنند.