آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۵۶۶۵
زندگی: ایران
۱۶
میراث فرهنگی

موزه ها بیشتر شدند، مردم علاقه مندتر

هفته موزه ها و میراث فرهنگی مزین شد به کلی آمار و اخبار خوش از جمله فعالیت 710 موزه در سطح کشور و تدوین پرونده ثبت جهانی ساز رباب که معاون میراث فرهنگی کشور درباره آنها می گوید؛ در سال های اخیر شاهد افزایش تعداد موزه ها و افزایش علاقه مندی مردم برای بازدید از آن ها هستیم، به طوری که تعداد موزه ها از 450موزه در سال 92 به 710 موزه تا سال 98 افزایش یافته و این درحالی است که در موزه های مختلف کشور برنامه های آموزشی متنوعی برای گروه های مختلف از جمله دانش آموزی و دانشجویی در حال برگزاری است. به گفته محمدحسن طالبیان، از آنجا  که موزه ها محل مهمی برای توسعه فرهنگی به حساب می آیند، به طور میانگین توجه عمومی به موزه ها نیز اکنون بیشتر شده است خصوصا در کشور ما که تاریخی کهن دارد و به یک درخت تاریخی وصل هستیم.

وی به فهرست بلندبالای ثبت های ملی و جهانی آثار تاریخی کشورمان هم اشاره کرد و گفت: پرونده های گوناگونی را با همکاری کشورهای مختلف تدوین می کنیم، به عنوان مثال پرونده «رباب» را ارسال کردیم که در حال تدوین است و به عنوان یک پرونده مشترک بین ایران و چند کشور همسایه ثبت جهانی خواهد شد که ضامن صلح و دوستی است و از خشونت ها و جنگ ها نیز جلوگیری می کند. معاون میراث فرهنگی از موضوع کرونا و پیامدهایش هم غافل نبود و درباره اش چنین گفت: به دلیل شرایطی که اکنون وجود دارد، سه موضوع برای ما اهمیت دارد، سلامت کارکنان موزه، سلامت بازدیدکنندگان و سلامت اشیای موزه ای. از این رو با شیوع کرونا بازدید از موزه ها ممنوع شد، البته پروتکل هایی را در این خصوص آماده کرده ایم و به تدریج در صدد هستیم تا امکان بازدید از برخی از موزه ها با رعایت دستورالعمل های بهداشتی فراهم شود.