آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۴۶۵۲
صفحه آخر
۱۶
جهان خارج از مرزها

انتقاد به مدیریت بحران کرونا

محمود فاضلی

طبق یک نظرسنجی جدید در فرانسه، اتباع این کشور منتقدترین اروپایی ها نسبت به دولت شان در مدیریت بحران کرونا هستند. 66 درصد فرانسوی ها معتقدند که دولت در حد و اندازه مقابله با این شرایط نبوده است. این درحالی است که به طور متوسط در سطح اروپا (غیر از فرانسه) 51 درصد مردم معتقدند که دولت کشورشان توانسته است این بحران را مدیریت کند. 67 درصد اسپانیایی ها از دولت کشورها در مدیریت شیوع کرونا انتقاد دارند. 60 درصد آلمانی ها و 63 درصد انگلیسی ها مدیریت دولت شان را در بحران تایید کرده اند. در ایتالیا نیز 50 درصد مردم عملکرد دولت کشورشان را تایید کرده اند. در یونان 86 درصد مردم عملکرد دولت محافظه کار این کشور جهت محدود کردن شیوع ویروس کرونا را مثبت ارزیابی می کنند. 68 درصد تصمیم دولت جهت اعمال محدودیت تردد را ضروری می دانند. اما همزمان 50 درصد مردم، تدابیر اعلام شده برای پشتیبانی از کارمندان را ضعیف و ناکافی می دانند.

 64 درصد فرانسوی ها معتقدند، همشهریان شان در این دوره رفتار خوبی داشته اند. در مقابل 75 درصد فرانسوی ها عملکرد شهردار شهرشان را تایید کرده اند اما این رقم به طور متوسط در اروپا 58 درصد است. طبق این آمار 75 درصد فرانسوی ها معتقدند که دولت واقعیت ها را به آنها نگفته و 74 درصد نیز گفته اند که دولت در زمان مناسب تصمیمات درستی را اتخاذ نکرده است. همچنین 76 درصد فرانسوی ها بر این باورند که دولت به خوبی بیمارستان ها و کادر درمانی را برای مقابله با شیوع کرونا تجهیز نکرده است. همین تعداد اقدامات دولت را غیرشفاف دانسته اند. حدود نیمی از اروپایی ها به رهبران خود اظهار اعتماد کرده اند.

در حالی که 62 درصد اروپایی ها معتقدند دولت های آنها تدابیری در حد و اندازه های وخامت اوضاع اتخاذ کرده اند این رقم برای فرانسوی ها 45 درصد است. 60 درصد انگلیسی ها، 68 درصد ایتالیایی ها و 72 درصد آلمانی ها معتقدند که دولت های شان تصمیماتی در حد و اندازه وخامت اوضاع اتخاذ کرده اند. 83 درصد اروپایی ها(غیر از فرانسوی ها) گفته اند که تقریبا به خوبی دوره خانه نشینی را سپری کرده اند. این رقم برای فرانسوی ها 80 درصد بوده است. 32 درصد اروپایی ها و 28 درصد فرانسوی ها نیز نگران از دست دادن شغل خود به علت بحران کرونا هستند. این رقم برای اسپانیایی ها 43 درصد و برای ایتالیایی ها 38 درصد و برای آلمانی ها 17 درصد است. 

ویروس کرونا البته در بعضی کشورهای اروپایی تبعات منفی در راستای همبستگی اروپایی داشته است. در چند ماه اخیر ایتالیا شاهد افزایش چشمگیر درخواست برای خروج از اتحادیه اروپا بوده و این به دلیل احساس منفی عمیقی است که ناشی از عدم همبستگی اروپا در مواجهه با بحران کرونا بوده است. طبق نظرسنجی جدید 71 درصد ایتالیایی ها بر این باورند که ویروس کرونا اتحادیه اروپا را تضعیف می کند. حدود 55 درصد اهالی ایتالیا موافقت خود را با ترک اتحادیه اروپا ابراز کردند. رم برخی از شرکای خود در اتحادیه اروپا به ویژه آلمان و هلند را متهم به خودخواهی کرده، ایتالیا برخی از کشورهای اروپایی را به عدم موافقت به طرح های مبارزه با ویروس کرونا متهم کرده است.

به باور گروهی از کارشناسان بعضی رهبران، آینده خود را با وضعیت اقتصادی وخیم ماه های اخیر مرتبط می دانند. اردوغان از جمله رهبرانی است که به دنبال شیوع کرونا و همزمانی آن با مشکلات اقتصادی داخلی با وضعیت دشواری روبه رو است. تعداد بیکاران، تورم و کاهش رشد اقتصادی در این کشور می تواند موجب کاهش محبوبیت او شود. مخالفانش اگرچه هنوز تمایلی به انتقاد از بحران کرونا و مدیریت دولت ندارند اما بسیار نگران آینده هستند. طبق بررسی های انجام گرفته، تعداد قربانیان کرونا بالای 50 سال مرتبا در این کشور رو به افزایش است. آمار مرگ ومیر بین مردان نسبت به زنان بالاتر است و حدود 79 درصد قربانیان کرونا در ترکیه بالای 60 سال هستند. شهردار استانبول از حزب جمهوری خواه خلق نسبت به شیوع ویروس کرونا در استانبول قطب تجاری ترکیه هشدار می دهد «اگر اقدامات ضروری انجام نشود این شهر و در نتیجه آن ترکیه با بحران بزرگی روبه رو خواهد شد.» شهردار مدعی است تنش ها بین شهرداری و دولت، رییس جمهوری این کشور را از توجه به بیماری کرونا منحرف می کند. دولت اگرچه از مردم خواسته که در خانه بمانند و محدودیت هایی نیز اعمال کرده است اما به منظور جلوگیری از بن بست اقتصادی در کشور از محدودیت های کامل بر زندگی عمومی نیز پرهیز می کند.