آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۹۷۷۲
صفحه آخر
۱۲

شاه بیت

بر شاه راه سینه  من سوز عشق تو                                                       دزد دلاوری است که بر کاروان فتاد