آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۹۷۷۲
صفحه آخر
۱۲

عکس نوشت

ماه رمضان را می توان فرصت تمرین برای زندگی جاری مومنین دانست. وقتی که سادگی افطار و ماه رمضان در جامعه به عنوان یک ارزش جلوه گر شود، درک می شود که می توان مراسم ها و مراودات اجتماعی را به سادگی برگزار کرد و آثار خوب و مثبت این حرکت در زندگی جاری شود. با این تجربه است که می توانیم عنصر سادگی را به مسائل و موضوعات گوناگون جامعه تعمیم دهیم. اگر این عنصر سادگی به عنوان یک الگو در جامعه پذیرفته شود، می تواند در ازدواج، در سبک زندگی، در مهمانی و مراسم های مختلف وارد شود و موفق هم باشد. آن زمان است که می بینیم تا چه اندازه کارها می تواند راحت تر انجام شود. فرهنگ افطاری ساده هنگامی که اقامه شود منحصر به افطار و ماه رمضان نمی ماند، بلکه به سایر رفتارهای اجتماعی هم سرایت می کند و در آن ها نیز متبلور خواهد شد.