آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۵۶۶۵
صفحه آخر
۲۰
خودنویس

خاطره ها را احتکار نکنین...

حامد عسکری

  اول، گوگل گوشی تان را باز کنید و بنویسید لغتنامه دهخدا. بعد در قسمت جست وجویش بنویسید سلطان، به این کلمات  بر می خورید:  فرمانده، پادشاه حکمران...حالا گوگل را ببندید و به میزکارتان، به محیط اتاقتان، به اشیای دوربرتان نگاه کنید.

روی میز من این چیزهاست: یک شیشه عطر، یک تلفن، یک فنجان خالی، یک گلدان، یک خشاب آنتی بیوتیک... خب حالا آن کلمه سلطان را بر می دارم و می گذارم اول این اشیایی که نام بردم: سلطان عطر، سلطان تلفن خانگی، سلطان دارو... و همین جوری می شود تا قیامت، اول همه اشیاء و مواد دور و برمان این کلمه را گذاشت و ادامه  داد. روزنامه هایمان هم پر است از خبرهای دستگیری و فرار و محکوم شدن این سلسله سلاطین. دیروز هم یکی از این سلاطین با همسرشان دستگیر شدند  و به اعدام محکوم.

 یکی از مقامات قضایی در حرف هایش گفت: این آقا و خانمش 6700 ماشین ثبت نام کرده، صد کیلو طلا در خانه اش داشته و 24هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی... برگردید و دوباه بخوانید: صد کیلو طلا، 6700 ماشین، 24هزار و 700 سکه، 6700 تا پراید در نظر می گیرم، 6700 نفر که زورش به پراید کمی رسیده را در نظر می گیرم، به همه آنها که با هزار قرض و قوله شندرغاز جمع کرده بودند که سایت باز شود  بروند ثبت نام کنند، با پرایدش مسافرکشی کند، گل بزند ماشین عروسش کند و و و... مرد 6700 پراید احتکار نکرده، مرد 6700 آرزو  را احتکار کرده بود... پولدار بودن و راحت زندگی کردن هیچ ایرادی ندارد و البته حق همه است، ولی این که پولت را از کجا و چه شکلی پیدا می کنی خیلی مهم است. راستی برای داشتن صدکیلو طلا و 24هزار سکه بهار آزادی، گاوصندوق خانه ات باید چه اندازه ای باشد؟