آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۳۷۲۵
روزنامه فردا
۱۶

پیشخوان

سه نقطه

شماره دوازدهم دوره جدید نشریه «سه نقطه» منتشر شده است. این نشریه برای خوانندگان و با هدف جدی گرفتن طنز و در پی کشف رگه ها و لایه های نادیده و ناشنیده طنز منتشر می شود. در این شماره مجموعه ای از چهره های نام آشنا مطالب متنوعی را درباره امید در دوران کرونایی و در دورانی که با کمال تعجب «کافه نرفتیم و زنده ماندیم» نوشته اند. مهدی محسنیان راد درباره امید، نیروی محرکه آغاز دوباره نوشته است. کمتر کسی می دانست که علی اکبر قاضی زاده، روزنامه نگار شناخته شده همان «عبدالمساکین» گل آقا است که حالا دوباره نوشتن به سبک قاجاری را آغاز کرده است. کوروش علیانی، محمدحسین جعفریان و میرشکاک دیگر نویسندگان این شماره سه نقطه هستند. همچنین لیلا ارشد، فعال شناخته شده مددکار، درباره خاطراتش از خانه خورشید گفته و فریدون صدیقی از این روزگار کرونایی و محمود فرجامی مکانیسم جوک و استندآپ کمدی را در مقاله ای روایت کرده است. در بخش تهرانشهر که با همکاری بخش معاونت اجتماعی شهرداری مطالبش تهیه شده است، خاطراتی از فریدون مجلسی و گذشته تهران به چشم می خورد و درباره جلوه تهران در فیلم های سینمایی و همچنین درباره خاطرات گذشته تهران می توان مطالبی را خواند. مجله طنز مکتوب سه نقطه به سردبیری مرتضی کاردر و مدیرمسئولی امید مهدی نژاد 206 صفحه است که با قیمت 34 هزار تومان منتشر شد.

ارزیابی تاثیرات اجتماعی 

یکی از نشریات تخصصی که در زمینه مسائل و پیامدهای اجتماعی کرونا به تازگی منتشر شده، شماره دوم فصلنامه «ارزیابی تاثیرات اجتماعی» است که در آن می توان مطالبی نظیر علت ها و پیامدهای همه گیری و عالم گیری ویروس کرونا - کووید 19 نوشته خلیل میرزایی، برساخت اجتماعی کرونا و سیاست های مقابله با آن تحلیل عادل عبدالهی و علی رحیمی، ارزیابی پیامدهای ویروس کرونا بر سبک زندگی از غلامرضا اسکندریان، پیامدهای اجتماعی شیوع ویروس کرونا در جامعه ایران از حسین ایمانی جاجرمی، چالش ها و تحلیل های کرونا و دینداری از محمدجواد چیت ساز و تاثیر پاندمی کرونا کووید 19 بر پیش بینی رشد تولید ملی سال 1399 از سیدمحمد موسوی را یافت. این شماره دارای تعداد دیگری مقاله و تحلیل است. برای دانلود سایر مطالب به سایت مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی جهاد دانشگاهی به نشانی http://sia.ihss.ac.ir/fa می توان مراجعه کرد.