آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۵۶۶۶
سیاست
۲

قدس، جهت نماست

ناصر ابوشریف (نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران)

نامگذاری روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس از سوی امام خمینی(ره)، پیام های مهمی در خود دارد که هنوز بعد از گذشت چهار دهه قابل واکاوی است.

اگر امام خمینی(ره) روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس اعلام فرمودند این یک رمز و کدی بود که ما در تمام سال به آزادی قدس بیندیشیم، نه در یک روز خاص. قدس ابتدا قبله اول مسلمین بوده و در حال حاضر نیز قبله سیاسی آنان محسوب می شود. قدس یک جهت نماست که اگر به آن توجه نکنیم راه را گم خواهیم کرد و اتحاد مسلمین از دست خواهد رفت. این موضوعی است که در مکتب حاج قاسم نیز به خوبی قابل مشاهده است و باید از آن درس گرفت. حاج قاسم اگر در هر کجا بود هدف نهایی او قدس شریف بود. اگر در عراق بود به قدس می اندیشید اگر در سوریه بود به قدس فکر می کرد و در هر جایی از ممالک اسلامی بود آخرین هدفش آزادی قدس بود.  ملت ایران، یک ملت مقاوم است که همواره پشتیبان مردم و سرزمین فلسطین بوده و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 برای آزادسازی سرزمین فلسطین تلاش کرده است.  سرزمین فلسطین به دست غیر مسلمانان اشغال شده است و قدرت سلطه به اشغالگران کمک می کند و با استفاده از همین کمک ها این سرزمین را که خاک اسلام است به تصاحب خود درآورده اند.

سرزمین فلسطین، خاک اسلام است و باید به پیکره جهان اسلام بازگردد و فلسطینی ها باید به سرزمین های اشغالی باز گردند و در آنجا زندگی کنند.

ملت فلسطین، ملتی با روحیه و مبارز است و همواره به دنبال آزادسازی اراضی اشغالی خود بوده و هیچ زمان انگیزه خود را از دست نداده و خسته نشده است. حمایت ها و مواضع امت اسلامی در روز جهانی قدس، انگیزه مردم فلسطین را بیشتر خواهد کرد و تا آزادسازی سرزمین خود از پای نخواهند نشست.