آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۵۶۶۶
سیاست
۲

رفراندوم در فلسطین مطابق با هنجارهای بین المللی

رهبر معظم انقلاب نخستین فردی بودند که پیشنهاد اجرای همه پرسی در فلسطین برای تعیین نظام آینده سیاسی این کشور را به عنوان یک طرح منطبق با استانداردهای بین المللی در کنار مقاومت و ایستادگی ملت فلسطین مطرح کردند. امروز و در چهل و یکمین سالگرد روز جهانی قدس، قضیه فلسطین وارد مرحله حساسی از سرنوشت خود شده است، در حالی که هر چند از چندگاهی شاهد ارایه برخی طرح ها از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی در مورد فلسطین و البته شکست آنها هستیم کارشناسان می گویند همانطور که رهبری فرموده اند همه پرسی راه حل مسائل فلسطین است، هر چند کارشکنی های موجود از سوی رژیم صهیونیستی تحقق این موضوع را نیز سخت کرده است.

 علیرضا سلطان شاهی/ مسوول سابق مرکز مطالعات فلسطین:

 فرایند تاسیس دولت صهیونیستی از همان ابتدا مبتنی بر توطئه اشغال و کشتار و ویران کردن خانه های فلسطینی بود، در همین راستا اگر بنا بود فرآیند صهیونیستی براساس مذاکرات و سازش شکل گیرد شاهد برپایی دولت صهیونیستی نبودیم. پروسه ای که ظرف 130 سال توسط یهودیان صهیونیست در سراسر دنیا اجرا شده در حال حاضر با تبلیغات و فرهنگ سازی که صورت می گیرد چهره موجه و دموکراتیک به آن بدهند در حالی که این گونه نبوده است، اما جمهوری اسلامی ایران همواره راهبرد اصلی اش در موضوع فلسطین مقاومت است.

در حال حاضر دستگاه تبلیغاتی صهیونیست ها بنا را بر مذاکره و سازش گذاشته اند ایران هم در راستای همین موضوع بحث رفراندوم در تعیین سرنوشت مردم فلسطین را مطرح کرد تا به این ترتیب نشان دهد که اگر واقعا غربی ها به دنبال شیوه دموکراتیک هستند رفراندوم هم قابل طرح است. البته  عملی شدن این موضوع به اراده طرف مدعی بر می گردد و این موضوع آزمونی برای مشخص شدن صداقت یا عدم صداقت آنهاست.

سلمان رضوی/ کارشناس مسائل فلسطین:

 بحث همه پرسی در فلسطین که برای اولین بار از سوی رهبری مطرح شد بیش از آن که از شرایط داخلی فلسطین و رژیم صهیونیستی نشات گرفته باشد ناظر به قواعد و هنجارهای بین المللی است. این طرح از این جهت قابل اشاره است که آمریکایی ها و اروپایی ها روی موضوع همه پرسی در سایر نقاط و نواحی تاکید دارند. از این رو با توجه به رویه های پیشین آمریکا و اروپا درباره موضوع همه پرسی روی همین قاعده و هنجار بین المللی تاکید کردند. در عین حال بحث این که تا چه اندازه این طرح قابلیت اجرایی دارد به عوامل مختلفی بستگی دارد. طبعا با توجه به این که اسرائیلی ها به یمن حمایت آمریکا و اروپا از نفوذ فوق العاده ای در سازمان ملل و سازمان های بین المللی برخوردارند طبعا یکی از مخالفان جدی اجرایی شدن این طرح هستند. از سویی دیگر به لحاظ داخلی این طرح حتما متضمن منافع فلسطینی هاست، چون در صورت اجرایی شدن رفراندوم، فلسطینی های داخل و خارج از سرزمین های اشغالی امکان شرکت دارند و چند میلیون اسرائیلی نمی توانند در این همه پرسی شرکت کنند. طبعا نتیجه همه پرسی استقلال فلسطینی ها و تشکیل دولت فلسطین خواهد بود.

 علی علیزاده/ کارشناس سیاسی:

 موضوع برگزاری رفراندوم سال هاست که از سوی جمهوری اسلامی مطرح می شود، ایران معتقد است که اگر قرار به تشکیل کشوری با حضور همه اقوام و مذاهب باشد نیازمند انجام رفراندوم است، این در حالی است که رژیم صهیونیستی از سال 1948 با روحیه تجاوزگری تلاش کرده بخش عمده ای از سرزمین فلسطینی ها را تصاحب کند. در مورد تحقق موضوع رفراندوم باید تاکید کنم تا زمانی که اراده جهانی در این ارتباط ایجاد نشود رژیم صهیونیستی زیر بار این موضوع نمی رود چرا که از حمایت های غرب برخوردار است. بنابراین کشورهای جهان اسلام باید بتوانند به اجماعی در این خصوص در قالب جهان اسلام دست یابند و در مرحله بعدی جنایات رژیم صهیونیستی را تبیین کنند تا افکار عمومی دنیا برای عملی کردن رفراندوم مجاب شود.