آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۳۷۲۶
اقتصاد
۴
یادداشت

لزوم تشکیل مجمع ملی بهره وری زیر نظر مستقیم رئیس جمهور

سید حمید کلانتری

اول خرداد روز بهره وری است. بهره وری یعنی بهترین استفاده از امکانات، منابع، فرصت ها و ظرفیت های فردی و اجتماعی که در کنار سرمایه گذاری یکی از دو عنصر بی بدیل رشد اقتصادی کشور محسوب می شود. بهره وری از فرد و خانواده شروع می شود و در مدرسه و دانشگاه ادامه می یابد و در بنگاه، اداره، سازمان، شرکت و دولت توسعه می یابد و فراگیر می شود. دامنه بهره وری از روستا تا مرکز کشور و همه بخش های اقتصادی، صنعت، کشاورزی، خدمات، ساختمان، ارتباطات و فناوری های نوین را پوشش می دهد. بر این اساس، بهره وری از ضروری ترین نیازهای امروز جامعه ماست. به استناد گزارش سال 2019 سازمان بهره وری آسیایی(APO) بین سال های 1389 تا 1396، 24 کشور آسیایی به طور میانگین، 35 درصد از رشد اقتصادی 5/5 درصدی خود را از رشد بهره وری به دست آورده اند که این نسبت تقریبا چهار برابر کشور ماست. در برنامه ششم توسعه مقرر شده است که بهره وری 35 درصد GDP کشور را تامین کند. از سوی دیگر، برای رشد بهره وری نیازمند ذهن های بهره ور هستیم و برای تحقق آن داشتن راهبردی روشن برای دستیابی به اهداف ضروری است تا براساس آن رفتار فردی، خانوادگی، سازمانی، اجتماعی و کشوری تغییر و آماده همراهی شوند؛ بنابراین  همیشه، همه جا و در همه عرصه ها نیازمند توجه به بهره وری هستیم اما این نیاز در شرایط امروز کشور و دشواری ها و محدودیت های اقتصاد و تحریم های جهانی دوچندان است. این در حالی است که متاسفانه در توجه به بهره وری و ارتقای آن به ویژه در سیاست های کلان اقتصادی دچار غفلت های بزرگ هستیم! هنوز از هیچ سازمان، وزارتخانه یا نهادی برای نپرداختن یا کم توجهی به بهره وری سوال نمی شود! هنوز در دستگاه های اجرائی و دولتی برنامه های مدون، عملیاتی و جامعه ای برای بهبود و توسعه بهره وری وجود ندارد! بخش خصوصی ما هم در حد محدود و نه مطلوب به بهره وری پرداخته است. بر همین اساس، انجمن بهره وری ایران به عنوان یک سازمان غیردولتی که ارتقای بهره وری در کشور را اصلی ترین هدف خود قرار داده است، در ادامه طرح نکات حساسیت آفرین فوق، توجه سیاست گذاران، دولتمردان، مجلسیان و همه نهادهای موثر در اداره امور کشور و حکمرانی، تشکل های موثر در بخش خصوصی و تعاونی و کارآفرینان متعهد را به راهکارهای مهم ذیل برای برون رفت از شرایط فعلی جلب می کند:

 تحول در نظام آموزشی و نهاد تعلیم و تربیت کشور و بهره ور کردن آن از دبستان تا دانشگاه ها، در جهت تربیت منابع انسانی و بارورکردن ظرفیت ها و استعدادهای نسل جوان متناسب با نیازهای روز و جدیدترین فناوری ها و مهارت ها.

 ترویج و گسترش فرهنگ دانش و مهارت بهره وری در سطح ملی با توجه ویژه صداوسیما در تولید برنامه های اثربخش و وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسانه ها و مطبوعات به ویژه در فضای مجازی.

 توجه ویژه و متفاوت نهادهای موثر در عرصه مدیریت و اقتصاد کشور به ویژه سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و شبکه بانکی در حمایت و پایش سیاست ها و برنامه های تاثیرگذار در حوزه بهره وری.

 اتخاذ تدابیر اثربخش توسط وزارتخانه ها و سازمان های تولیدی، صنعتی و اقتصادی به ویژه وزارتخانه های نفت، صنعت و معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، ارتباطات، گردشگری، راه و شهرسازی، در جهت ارتقای بهره وری در سازمان ها و شرکت های تابعه بهبود محیط کسب و کار، رفع موانع تولید و حمایت های اثربخش از حرکت بهره وری در بخش های غیردولتی و خصوصی. بر همین اساس شایسته است با توجه به اهمیت بی بدیل بهره وری در رونق اقتصادی، رئیس جمهور محترم، مستقیم در هدایت و حمایت دستگاه های تابعه دولت در توجه به بهره وری و ارزیابی مستمر عملکرد آنان نظارت کند و پیشنهاد می شود برای شناخت وضعیت و مسائل و مشکلات و موانع بهبود بهره وری و ارائه سیاست ها و برنامه های راه گشا یک کمیته ملی و ویژه با مشارکت مدیران مجرب اجرا، استادان دانشگاه ها و صاحب نظران حوزه مدیریت و اقتصاد تعیین کند. 

انجمن بهره وری ایران آمادگی خود را برای همکاری در تشکیل این مجمع ملی اعلام می کند. تشکیل این کمیته ملی می تواند با به کارگیری همه ظرفیت های قانونی و تقویت سازمان ملی بهره وری و نهادهای غیردولتی در این حوزه، پایش مستمر بهره وری و میزان اهتمام وزرا و مسئولان سازمان های بزرگ دولتی را مورد توجه قرار دهد و راهکارهای تحول و معماری مجدد ساختار اداری و فرایندهای ارائه خدمت را به سوی دولت پاسخ گو و مشارکت خواه طراحی کند و راهکار های مناسب قانونی موجود از جمله ماده 5 قانون برنامه ششم و بند «د» تبصره 21 بودجه سال 1399 را در اجرای اثربخش مورد حمایت قرار دهد.