آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۷۲
ورزشی
۹

حضور محمدی در فدراسیون کشتی و دیدار با دبیر

پس از قهر چند وقت پیش سرمربی تیم ملی کشتی آزاد از جلسه با علیرضا دبیر که حواشی زیادی را به همراه داشت و حتی صحبت از قطع همکاری نیز به میان آمد، وی دیروز در جلسه تدوین سند طرح توسعه کشتی کشور حاضر شد.

در این جلسه که با حضور رئیس فدراسیون کشتی برگزار شد، محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، محسن کاوه مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد، غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، یداله اعتصامی مربی اسبق تیم ملی و بهروز حضرتی پور مربی تیم ملی کشتی فرنگی حضور داشتند.

از مهم ترین موارد مطرح شده در این جلسه شیوه آموزش در رده های سنی پایه، برنامه ریزی هدفمند برای حضور سرمربیان تیم های پایه در استان ها، ارتقاء فنی مربیان پایه و فعال کردن کانون های آموزش و پرورش بود.

محمد بنا در این جلسه گفت: حفظ و نگهداری استعدادها و ارتقاء فنی کشتی گیران از مهم ترین موارد است که در رده  سنی پایه باید برای آن اهمیت ویژه ای قائل شد.

محسن کاوه نیز با اشاره به اینکه باید مراکز کشتی خیز را شناسایی کنیم تصریح کرد: باید مربیان مستعد را شناسایی و بر روی آنها سرمایه گذاری کنیم. غلامرضا محمدی نیز اظهار داشت: باید با ایجاد ابزارهای مختلف نسبت به رسیدگی به مربیان پایه و ارتقاء دانش فنی آنها تلاش کنیم تا با ایجاد انگیزه در بین آنها شاهد رشد کشتی در رده سنی پایه باشیم.

تدوین طرح توسعه کشتی کشور شامل برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است که مهم ترین اهداف تعریف شده در این طرح به المپیک های 2021 ، 2024 و 2028 و جایگاه کشتی ایران در رده های سنی مختلف طی 8 سال آینده در میادین المپیک، جهانی و آسیایی مربوط می شود. فدراسیون کشتی درنظر دارد تا تدوین نهایی این طرح، به صورت مستمر این نشست ها را با حضور دیگر کارشناسان و صاحب نظران عرصه کشتی برگزار کند.