آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۶۵۳
نوشتن با دوربین
۵
عکس

روایتی تصویری از ماهیگیری در نوار غزه

صیادان خون

ماهیگیری سنت هزار ساله ساکنین غزه است. ولی این روزها سربازان محاصر کننده اسراییل ماهیگیران را زیر فشار سنگینی قرار می دهند و به آنها اجازه نمی دهند بیش از 3 کیلومتر از ساحل فاصله بگیرند و اکثر مواقع به آنها تیراندازی می کنند. یان رنو عکاس فرانسوی در سال 2012 از این رفتار غیرانسانی گزارشی تهیه کرده. اما این رفتار وحشیانه همچنان از سوی نیروی دریایی اسراییل ادامه دارد و در آوریل 2020 هم به دو نفر از ماهیگیران شلیک کرده اند.