آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۳۷۲۶
اقتصاد
۵

خودروسازان 30 درصد تولید امسال را به مشتریان تحویل نداد ه اند

طبق آمار وزارت صنعت، از ابتدای سال تاکنون، ایران خودرو و سایپا 112هزار و 489 دستگاه خودرو تولید کرده اند، اما فقط 77هزار و 704 دستگاه خودرو را به مشتریان خود تحویل داده اند و به این ترتیب 34هزار و 785 دستگاه خودرو به مردم تحویل داده نشده است. به گزارش فارس، در شرایطی که برخی رسانه ها با استناد به نقشه های هوایی از دپوی خودرو در پارکینگ های شرکت های خودروساز خبر می دهند و مدیران این شرکت ها با تکذیب احتکار خودرو، دلیل دپوی خودرو در این شرکت ها را ناقص بودن آنها عنوان می کنند، جدیدترین آمار جمع آوری شده از سوی وزارت صنعت، نشان دهنده تحویل ندادن 30 درصد خودروهای تولیدی در سال جاری به مشتریان است. طبق آمار وزارت صنعت، از ابتدای امسال تاکنون، دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور بیش از 112هزار و 489 دستگاه خودرو تولید کرده و 77هزار و 704 دستگاه خودرو را در قالب تعهدات جاری و معوق به مشتریان خود تحویل داده اند. از ابتدای امسال، کل تولید تجمعی شرکت ایران خودرو 62هزار و 350 دستگاه بوده و در قالب تعهدات معوق، جاری و فوری در مجموع 28هزارو 215 دستگاه خودرو روانه بازار کرده است؛ یعنی ایران خودرو حدود 45 درصد تولیداتش را به مردم تحویل داده است. کل تولید تجمعی شرکت سایپا نیز از ابتدای امسال، 50هزار و 139 دستگاه بوده و در قالب تعهدات معوق، جاری و فوری در مجموع 49هزارو 489 دستگاه خودرو به مشتریان خود تحویل داده است؛ یعنی سایپا نزدیک به 99 درصد خودروهای تولیدی را به مشتریان عرضه کرده است. در عین حال، تولید روزانه 29 اردیبهشت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا، در مجموع سه هزار و 719 دستگاه خودرو و تحویل خودرو از سوی این دو شرکت دو هزار و 402 دستگاه بوده است؛ یعنی در این روز به اندازه 64.5 درصد خودروهای تولیدی، به مشتریان تحویل داده شده است. ایران خودرو 29 اردیبهشت امسال، دو هزار و 49 دستگاه خودرو تولید و هزار و 49 دستگاه را در قالب تعهدات معوق، جاری و فوری تحویل مشتریان داده است و آمار شرکت سایپا نیز در این روز هزار و 670 دستگاه بوده و در مجموع هزار و 353 دستگاه خودرو را روانه بازار کرده است.