آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۷۲
جامعه
۱۰

دادستانی تهران اظهارات متهم ارزی را تکذیب کرد

دادسرای تهران اظهارات یک متهم به اخلال در نظام اقتصادی را درخصوص مراوده مالی با دادستان کل کشور تکذیب کرد.

به گزارش دادستانی تهران، در جلسه رسیدگی به اتهامات «امید اسد بیگی» و سایر متهمین پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، اسد بیگی در جلسه رسیدگی دادگاه اظهار داشت که بازپرس پرونده (نریمانی) درخصوص مراودات مالی وی با دادستان کل کشور و فرزندش، از ایشان تحقیق و سوالاتی داشته است.

به دنبال این اظهارات، بازپرس مربوطه در مذاکره با مسئولین دادسرای تهران، اظهارات اسد بیگی را در این خصوص اساسا تکذیب کرد و اعلام داشت که در جریان تحقیقات این متهم عنوان داشته که مبالغی را درخصوص مسافرت استاندار خوزستان و خانواده وی هزینه کرده است که این مطالب صورتجلسه و در پرونده موجود است. نریمانی گفته است: راجع به شخص دادستان کل کشور و فرزند وی هیچ بحث و یا سوالی از جانب بازپرسی و یا متهم مطرح نشده و لذا این بخش از اظهارات اخیر وی در جلسه دادگاه درخصوص دادستان کل کشور و فرزندش را قویا تکذیب می کنم.