آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۸۹۴
باشگاه اقتصاددانان
۵
پرسش امروز

تنش بین پکن و واشنگتن

احسان آذری نیا

 همه گیری ویروس کرونا در کنار لطمات بزرگی که به اقتصاد جهان وارد کرده یک اثر دیگر هم داشته که از اهمیت بالایی برخوردار است و آن، تشدید تنش ها بین چین و آمریکاست. در هفته های اخیر بازار اتهام زنی بین دو کشور داغ بوده و هر یک تلاش کرده دیگری را عامل وضعیت وخیم کنونی معرفی کند. تنش های کنونی بدون تردید عمیق تر از یک جنگ لفظی بین دو کشور است.

کمتر از شش ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار خواهد شد و ترامپ که قبلا روی وضعیت خوب اقتصادی به عنوان برگ برنده خود در این انتخابات حساب می کرد، اکنون چاره ای جز دامن زدن به احساسات ضدچینی مردم آمریکا برای جلب رای آنها ندارد. ترامپ با مقصر جلوه دادن چین می خواهد وضعیت بد اقتصادی و آمار بالای مرگ ومیرهای حاصل از ویروس کرونا را به سوءمدیریت و پنهان کاری دولت چین در مواجهه با شیوع ویروس کرونا نسبت دهد.

اما نتیجه این گونه موضع گیری ها چیست؟ تحلیلگران معتقدند شدت یافتن تنش ها بین چین و آمریکا برای هر دو کشور و جهان تبعات منفی بزرگی خواهد داشت. این دو قدرت بزرگ به جای همکاری برای مهار بحران، در برابر هم قرار گرفته اند و این به معنای طولانی شدن دوران بحران و به تعویق افتادن رونق اقتصاد جهان است. تردیدی وجود ندارد که روابط پرتنش کنونی بین چین و آمریکا حتی پس از مهار ویروس کرونا ادامه پیدا خواهد کرد.

در مطالب حاضر به دیدگاه تحلیلگران درباره روابط چین و آمریکا، پیامدهای تشدید تنش ها بین دو کشور، خطر ملی گرایی و تاکتیک های پکن برای تحکیم قدرت خود اشاره شده است.