آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۶۵۳
صفحه آخر
۱۶
در همین حوالی

نکاتی در باب عید فطر

حجت الاسلام محسن غرویان

درباره عید فطر و معنای آن  می توان به چهار نکته اشاره کرد : 

نکته اول این است که فطر از ریشه فطر است و فطر به معنای خلق است. عید فطر به معنای بازگشت به فطرت اولیه انسان یعنی فطرت حق طلبی، عدالت طلبی و خداشناسی است. عید فطر باید روزی باشد که انسان به آن فطرت اولیه پاک الهی خود، یعنی به سمت عدالت و  به سمت حقیقت با ر دیگر بازگردد.

نکته دوم این است که خود عید از ریشه عود است. عود به معنای بازگشت و اعاده و عود هم از یک ریشه اند. عید به معنای بازگشت انسان، یعنی بازگشت از گناهان، معاصی و خطاها به سمت حقیقت و درستی و پاکی است و لازم است ما نیز در این روز به این مفاهیم توجه ویژه ای داشته باشیم.

نکته سوم این است که ماه رمضان نتیجه خود را در عید فطر نشان می دهد. یعنی اگر انسان پس از یک ماه روزه گیری به سمت پاکی ها و نور برگشت و در خود احساس نورانیت کرد این برای انسان شادی و نشاط می آورد و معنای عید و شادی و نشاط هم همین است. بنابراین نتیجه روزه داری و پرهیز از خوردن و آشامیدن و سایر گناهان در روز عید فطر باید خود را نشان دهد.

نکته چهارم و پایانی این است که روز عید فطر باید انسان ها با شادی و نشاط و محبت با هم برخورد کنند، نماز عید بخوانند و عشق الهی و عشق به مردمان و زیبایی ها و پاکی ها و... در رفتار انسان متجلی باشد. بنابراین همانطور که در نماز عید اشاره شده، باید این روز برای ما روز همدلی و همیاری باشد به ویژه در این شرایط کرونایی که همه نیاز به ابراز همدلی و عاطفه و محبت دارند، در این روزها که با فاصله گیری اجتماعی به ناچار باید از هم دور باشیم با محبت و همیاری، دل های مان را به هم نزدیک کنیم.