آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۵۶۶۶
ورزش
۱۷

چرا بخش های خصوصی باید پرسپولیس و استقلال را بخرند؟

این روزها که امنیت سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی دشواری هایی دارد، می شود دو باشگاه به عظمت استقلال و پرسپولیس را به همین راحتی به بخش خصوصی واگذار کرد و منتظر بازدهی آنها ماند؟ اصلا بخش خصوصی چرا باید برای خرید این دو باشگاه اقدام کند؟ باشگاه هایی که واقعا غیر از هوادار چیز دیگری ندارند. نه زمین تمرین اختصاصی و نه ورزشگاه اختصاصی. از همه مهم تر، بدهی های کلان که بر اثر سوء مدیریت در سال های اخیر گریبان این دو باشگاه را گرفته، تنها ارثیه ای است که به سرمایه گذاران می رسد. نکته دیگر، منابع درآمدزایی برای این دو باشگاه است. روزی که استقلال و پرسپولیس خصوصی شوند، دیگر نمی توانند یک ریال هم از دولت ارتزاق کنند و باید به فکر درآمد برای خود باشند.