آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۵۶۶۶
دانش
۱۵

احتمال بالای همزمانی روز عید فطر در ایران و عربستان

با وجود این که وضعیت جغرافیایی دو کشور ایران و عربستان سعودی موجب می شود در بسیاری از مواقع آغاز یا پایان ماه قمری با یک روز تاخیر در ایران نسبت به عربستان سعودی (و کشورهای تابع آن) اعلام شود، اما این بار شرایط هلال شوال 1441 به گونه ای است که طبق قاعده استخراج تقویم و رویت هلال در عربستان نیز به احتمال بسیار زیاد یکشنبه چهارم خرداد 99 همزمان در ایران و عربستان عید سعید فطر اعلام خواهد شد. حتما به یاد دارید در شروع ماه مبارک رمضان امسال عربستان سعودی یک روز زودتر حلول ماه رمضان را اعلام کرد. بررسی ها روی کاغذ نشان می دهد به احتمال بسیار زیاد ماه رمضان برای ما در ایران، طبق قواعد استخراج تقویم و محاسبات رویت هلال 29روزه خواهد بود و در عربستان طبق قاعده آن کشور در استخراج تقویم و رویت هلال 30 روزه اعلام خواهد شد. این همزمانی یا عدم همزمانی ها صرفا به تفاوت قواعد استخراج تقویم هجری قمری در دو کشور و تفاوت عرض جغرافیایی ایران با عربستان ارتباط دارد.