آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۹۷۷۳
سیاسی
۲

آمریکا وزیر کشور ایران را تحریم کرد

دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری آمریکا دیروز تحریم های جدیدی علیه ایران اعلام کرد.

به گزارش فارس، دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری آمریکا دیروز تحریم های جدیدی علیه ایران اعلام کرد.

در فهرستی که روی وب سایت وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته نام 9 فرد و 3 نهاد دیده می شود که به فهرست تحریم ها اضافه شده اند. 

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران یکی از افرادی است که در فهرست تحریم ها قرار گرفته است.دولت آمریکا نیروی انتظامی ایران را نیز در فهرست تحریم ها قرار داده است.