آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۷۳۵۴
صفحه آخر
۱۲

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

اللهم غشنی فیه بالرحمه و ارزقنی فیه التوفیق و العصمه و طهر قلبی من غیاهب التهمه یا رحیما بعباده المومنین

خدایا در این ماه، مرا با رحمتت فروگیر و توفیق و خود نگهداری نصیبم کن و از تیرگی های تهمت دلم را پاک گردان، ای مهربان به بندگان با ایمان.