آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۷۳۵۴
حوادث
۹
بیانیه

نیروی انتظامی درباره فوت اتباع افغانستانی بیانیه داد : بررسی کارشناسانه حادثه در فضایی غیرسیاسی

گروه حوادث: نیروی انتظامی با توجه به حادثه فوت چند نفر از اتباع افغانستانی در رودخانه هریررود در منطقه مرزی مشترک، با انتشار بیانیه ای اعلام داشت از دولت و مسئولان افغانستان انتظار دارد به دور از تحریف ها و القائات منفی دشمنان دو ملت و با نگاهی به تاریخ روابط و مناسبات ایران و افغانستان زمینه بررسی مشترک این رخداد را در فضایی غیرسیاسی و کارشناسی فراهم کنند.

به گزارش پلیس، در این بیانیه آمده است، انتشار خبر حادثه تاسف بار فوت گروهی از اتباع افغانستان که بر اساس اعلام رسانه های این کشور بدلیل غرق شدن در رودخانه مرزی هریررود به وقوع پیوسته طی روزهای گذشته با برخی ادعاهای واهی مبنی بر دخالت مرزبانان ایران در این رخداد به سوژه ای برای طراحی عملیات گسترده رسانه ای و اختلاف افکنی میان دو کشور تبدیل شده است که ذکر چند نکته در این باره ضروری است. نخستین موضوعی که باید مورد توجه و رسیدگی قرار بگیرد، مسئولیت های قانونی و حقوقی دو طرف برای حفاظت و حراست از ترددهای مرزی است. مهمترین مساله و ابهام در ارتباط با این حادثه، چرایی تخلیه پاسگاه های مرزی افغانستان در سال های اخیر از سوی نیروهای مرزبانی این کشور و بی توجهی به ضرورت رعایت پروتکل های امنیتی در مرزهای مشترک است. متاسفانه کم توجهی دولت افغانستان به ضرورت اجرای مسئولیت های قانونی خود در خصوص حفاظت از مرز، زمینه را برای ارتکاب انواع جرایم و اقدامات ضد امنیتی در مرزهای مشترک ایران و افغانستان فراهم ساخته است. با توجه به مداخلات و حضور نیروهای مختلف خارجی و متخاصم ضدایرانی در خاک افغانستان، شرایط موجود، زمینه را برای طراحی انواع سناریوهای ضد ایرانی، تردد قاچاقچیان موادمخدر و تروریست های وابسته در نوار مرزی فراهم کرده که پاسخگویی به آن در حوزه مسئولیت های دولت افغانستان است. بخش بعدی در بررسی این موضوع به ماهیت رخداد مربوط می شود که به صورت طبیعی باید بر اساس ادله و شواهد موجود مورد مداقه و ارزیابی کارشناسی قرار بگیرد.

مرزبانی جمهوری اسلامی ایران به محض اطلاع از این خبر که البته خارج از روال همکاری های مرزی به جای انعکاس به طرف ایرانی در رسانه ها منتشر شد به منظور روشن شدن ابعاد مختلف این حادثه ضمن تشکیل کمیته کارشناسی، آمادگی خود را برای بررسی مشترک ادعاهای مطرح شده به طرف افغانستانی اعلام کرد که با پاسخ به هنگام همراه نبود مجموعه بررسی های انجام شده از سوی کمیته های کارشناسی به هیچ وجه نشان دهنده دخالت ماموران مرزبانی ایران در این حادثه نبوده است. به نظر می رسد، با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر کشور دوست و همسایه افغانستان و فشارهای محتمل به این کشور برای عدم همکاری با تیم کارشناسی ایرانی، قصدی برای بررسی مشترک ادله موجود برای روشن شدن ابعاد حادثه و جایگزین شدن رویکرد تخصصی به جای فضاسازی های یک طرفه رسانه ای در طرف افغانستانی وجود ندارد. نیروی انتظامی در پایان برای همکاری مشترک با مراجع ذیربط در افغانستان پیرامون این رخداد تلخ اعلام آمادگی کرد.