آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۸۹۵
بازار دیجیتال
۱۷

دستبندهایی که فاصله گذاری اجتماعی را به کارگران هشدار می دهد

 کارگران بندر آنتورپ در بلژیک به طور آزمایشی از دستبندهای خاصی استفاده می کنند که با زیرپا گذاشتن پروتکل های فاصله گذاری اجتماعی به کاربران هشدار می دهد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، این دستبند RomwareONE نام دارد و توسط شرکت بلژیکی «رومبیت» ساخته شده است. گجت مذکور مکان دقیق کارگران را ردیابی می کند. پیش از این، رومبیت حسگرهایی با هدف حفظ ایمنی در بندر نصب کرده تا کارگران را در برابر ماشین آلات سنگین محافظت کند یا اگر فردی در آب افتاد، مکان دقیق آن را شناسایی کند. سیستم UWB با اندازه گیری مدت زمان ارسال و دریافت سیگنال به یک شیء، موقعیت آن را ردیابی می کند. این سیگنال ها از دستگاه هایی مشابه آنتن ارسال می شود که در سراسر محیط بندر نصب شده اند. دستبند مذکور با این روش شعاعی اطراف هر کاربر در نظر می گیرد و اگر فرد دیگری از این شعاع به کاربر نزدیک تر شود، پیام هشداری به شکل ارتعاش صادر می کند.