آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۳۷۲۷
صفحه اول
۱
یادداشت

بلاتکلیفی در مواجهه با «سرمایه»

عیسی منصوری

رفتارها و کارکردهای حاکمیت و دولت ها، بروز و ظهور تئوری های پذیرفته شده و مرجع آنهاست. رفتارهای نظام سیاست گذاری در ایران حاکی از نوعی بی اعتنایی تئوریک به «سرمایه» است. این ویژگی مشترک همه گرایش های فکری هم نظر با نگرش پسااستعمارگرایی است (پسااستعمارگرایی رویکردی غالبا انتقادی برای بررسی روابط سلطه و مقاومت شمال - جنوب است که هدفش بازیابی دوباره جایگاه مردمانی است که یا از طریق تسلط نظامی یا با اعمال قدرت فرهنگی، به حاشیه رانده شده اند). ایران متفاوت ترین و شاید مهم ترین تجربه علاقه مندان این رویکرد در سطح جهانی است و خواه ناخواه موفقیت یا عدم توفیق آن برای همه حیاتی است. می توان قدرت نظامی، فرهنگ و سرمایه را سه گانه مهم در پی ریزی حکمرانی موفق دانست. اولین امپراتوری شناخته شده جهان (پارس) تناسب خوبی از هر سه مولفه داشت؛ در حیطه نظامی صاحب قواعد و ابتکارات منحصربه خود بود. گستره حضور زبان پارسی به عنوان نماد فرهنگ، از یک سو به هند کنونی و از سوی دیگر به مصر و یونان می رسید و سکه ضرب شده هخامنشی - به عنوان نماد «سرمایه» -  در اکناف جهان در گردش بود و بیگانگان نیز با رغبت بسیار پول هخامنشی را می پذیرفتند و قسمت مهمی از دادوستدهای خود را با آن انجام می دادند. 

در دوره جاری نیز این سه مولفه با مصادیقی دیگر قابل شناسایی هستند؛ آمریکا بزرگ ترین قدرت نظامی مدعی در جهان است، انگلیسی زبان اصلی یا واسط در بسیاری از مناطق دنیاست و همین طور دلار به عنوان پول اصلی رایج در جهان شناخته شده است.

می توان (بدون قضاوت) ارزیابی کرد که ایران درحال حاضر با ابتکارات خود در حوزه نظامی در جایگاهی قابل اعتنا ایستاده است. به همین ترتیب قواعد مختص به خود را در حیطه فرهنگی تعریف کرده که برداشتی از عقبه ایرانی و اسلامی است؛ اما در مولفه سوم یعنی «سرمایه» هنوز به تئوری (بخوانید دستگاه فکری) استوار و مشخصی نرسیده است، به همین دلیل مشاهده می شود همان قواعد و رویه های 70،50 سال گذشته، بدون نوآوری بنیادی، تکرار می شوند؛ شوخی تلخی به نام تدوین سند اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته و بازنویسی همان رویه های چند دهه قبل، مثال خوبی در این حوزه است. در برابر هر نوآوری هرچند کوچک و فرعی نیز مقاومت سیستمی وجود دارد؛ آخرین آن قفل کردن کار در اجرای یک فناوری ساده تامین مالی به نام «تامین مالی مبتنی بر قرارداد (Lead Firm Financing)» از سوی همین سازمان بود که آن را یکی از وزارتخانه ها پیشنهاد داده بود. رفتار سازمان ها و نهادها در حالت بدون تئوری، در همه جای دنیا مشابه است: 1. مسائل جدید را با واگذارکردن به گذر زمان، پاک می کنند و 2. روش های کهنه گذشته را تکرار می کنند. نتیجه آنکه حذف فقر، با وجود تعهد اخلاقی همه کارگزاران، به مسئله ای حل نشده تبدیل می شود. فقر در جوامعی مانند بشاگرد فقط تکرار می شود و به علاوه، نقاط جدیدی مانند ماهشهر نیز به آن اضافه می شوند. نکات فوق اساسا بیش و پیش از آنکه نماد سبک مدیریت اقتصادی کشور باشند، نشان دهنده فقدان تئوری در حوزه تولید و مدیریت «سرمایه» و مهم ترین ابزار امروزی آن یعنی فناوری هستند. به این ترتیب رویکرد و عینک مشخصی برای فهم، تحلیل و تدبیر امور اقتصادی و فناوری وجود ندارد. در این حالت، کوشش های خوب انجام شده در کشور، به اقداماتی کور و بی جهت تبدیل می شوند. بدون تعیین تکلیف در این حوزه، نه حذف این سازمان و سازمان هایی مانند آن در دولت های گذشته، نه تجدید حیات آنها و نه حتی تغییر مدیران مشکلی را حل نمی کند. اقدام بنیادی، شالوده ریزی یک دستگاه فکری منسجم در حوزه «سرمایه» است. کره جنوبی مصداقی از آغاز فرایند با تمرکز بر چند نقطه کانونی و سپس بسط آنهاست که می تواند از این حیث الگوی خوبی برای ایران باشد؛ اما هردوی آنها ابتدا با یادگیری از جهان و به عبارتی نوآوری یادگیرنده (learning Innovation) آغاز کردند و سپس خود مدعی عرصه نوآوری در حوزه تولید و مدیریت «سرمایه» شدند. کپی برداری در کشورداری نه درست است و نه امکان پذیر؛ اما ایده برداری درست و ممکن است. اغلب کشورهای صاحب موفقیت مانند دو مورد فوق، شاید صاحب قدرت نظامی و به ویژه فرهنگ مختص به خود بوده اند، اما آنگاه قدرت گرفتند که تکلیف خود را با «سرمایه» روشن کردند.