آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۷۳
اخبار کشور
۳
در پرتو وحی

درخواست عیدی برای اهل زمان و نسل آینده

«(هنگامی که عیسی (ع) از حسن نیت یاران خود در تقاضای نزول مائده آسمانی آگاه شد خواسته آنان را به پیشگاه پروردگار به این صورت منعکس کرد) خداوندا! غذایی از آسمان برای ما بفرست تا عیدی باشد برای اهل زمان ما و نسل آینده ما و نشانه ای از جانب تو محسوب شود و به ما روزی ده که تو بهترین روزی دهندگان هستی.»