آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۸۹۵
فرهنگ و هنر
۲۱
رویداد

اجرای ارکستر سازهای ملی با همراهی رامیز قلی اف

ارکستر سازهای ملی ایران در ادامه اجراهای خانگی خود قطعه «الالیی» را با همراهی هنرمند مشهور آذربایجان، رامیز قلی اف اجرا و ضبط کرده است و این اجرای مشترک در روز عید فطر در دسترس همگان قرار خواهد گرفت. علی اکبر قربانی، رهبر ارکستر سازهای ملی درباره این همکاری توضیح داد: در ادامه اجراهای خانگی این ارکستر در دوران قرنطینه و توقف اجراهای صحنه ای تصمیم به همکاری مشترک با هنرمندان کشور آذربایجان گرفتیم که در این باره به استاد رامیز قلی اف پیشنهاد همکاری داده شد، او هم از این موضوع استقبال کرد. او افزود: نوازندگان ارکستر سازهای ملی نیز فیلم اجرای خود را ارسال کرده اند و مراحل آماده سازی فیلم اجرا در حال نهایی شدن است.