آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۷۳
معارف
۸
در محضر امام خمینی (ره)

از روی چمن عبور نمی کردند‏

‏‏تقید و التزام امام به قوانین و مقررات منحصر به نظام اسلامی نبود. بلکه به رعایت مصالح عمومی جامعه و حفظ بیت المال بستگی داشت. امام حتی در رژیم باطل پهلوی نیز مشابه این روش را داشتند. مرحوم آیت الله شهید حاج آقا مصطفی خمینی نقل می کرد: در شهر همدان امام به هنگام عبور از عرض یکی از خیابان ها به خاطر عدم عبور از روی جدول وسط خیابان که چمن کاری شده بود مسافت زیادی را طی می کردند تا از تقاطع عابر پیاده عبور کنند و مجبور نباشند قدم روی چمن ها بگذارند.