آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۷۳
معارف
۸
چراغ راه

ارزش مومن به علم و ادب او است

قال الامام علی(ع):» «یا مومن! ان هذا العلم و الادب ثمن نفسک، فاجتهد فی تعلمها؛ فما یزیدمن علمک و ادبک، یزید فی ثمنک و قدرک» امام علی(ع) فرمود: ای مومن! آنچه به تو ارزش و بها می دهد، علم و ادب تو است.

پس در کسب هر دو آنها کوشش کن! هر قدر به علم و ادب تو افزوده شود، به همان اندازه به ارزش تو نیز افزوده می شود.