آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۷۳
معارف
۸
حکایت خوبان

تکبر، هرگز! عزت، آری

امام صادق(ع) می فرماید: هرکس خودش را بهتر از دیگران بداند، او از متکبران است. حفص بن غیاث می گوید: عرض کردم: اگر گنهکاری را ببیند و به سبب بی گناهی و پاکدامنی خود، خویشتن را از او بهتر بداند چه؟ فرمودند: هرگز! هرگز! چه بسا که او آمرزیده شود، اما تو را برای حسابرسی نگه دارند، مگر داستان جادوگران و موسی(ع) را نخوانده ای؟ (1)

شخصی به امام حسن(ع) گفت: در وجود شما تکبر است. حضرت در پاسخ فرمودند: هرگز! تکبر تنها از آن خدا است. اما در وجود من، عزت است «خدای متعال فرموده است: عزت از آن خدا و پیامبر او و مومنان است. (2)

1- الکافی، ج 8، ص 128

2- بحارالانوار، ج 24، ص 325