آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۷۳
ورزشی
۹

سهمیه های کاراته ایران در المپیک به 5 می رسد؟!

با تصمیم جدید فدراسیون جهانی برای رقابت های کسب سهمیه المپیک، کاراته ایران این شانس را دارد که یک سهمیه دیگر در بخش بانوان به دست آورد تا تعداد سهمیه های کشورمان از طریق رنکینگ به عدد 5 برسد.

فدراسیون جهانی کاراته اعلام کرد: با تعویق بازی های المپیک توکیو به سال 2021 و تصویب مراحل جدید صلاحیت المپیک توسط IOC، فدراسیون جهانی کاراته ناچار شد که سیستم گزینش ورزشکاران برای المپیک را مرور کند تا بتواند سیستم را با شرایط جدید تنظیم کند. بر همین اساس با حفظ ماهیت اصلی سیستم اولیه گزینش ورزشکاران المپییکی، تعدادی از مسابقات به مسیر کسب سهمیه المپیک اضافه شد که یکی از این مسابقات کاراته وان رباط مراکش 2021 است که پیش از این قرار بود در سال 2020 برگزار شود.دیگر رویداد در نظر گرفته شده، مسابقات قهرمانی اروپا 2021 است که پیش از این قرار بود 2020 برگزار شود. این مسابقات در سال 2021 به جای باکوی آذربایجان در گوتنبرگ سوئد برگزار می شود. حالا با تصمیم جدید فدراسیون جهانی، کاراته ایران این شانس را دارد که با شرکت در کاراته وان مراکش 2021 یک سهمیه دیگر در بخش بانوان به دست آورد. رزیتا علیپور نماینده کشورمان در وزن 61- بانوان است که این فرصت را به دست آورده از طریق رنکینگ راهی بازی های المپیک شود. در بخش بانوان با توجه به اختلاف امتیاز بالای عباسعلی با نفرات پشت سر خود، حضور وی در توکیو قطعی است ولی بهمنیار باید فاصله امتیازی خود را با نفرات بعد از خود حفظ کند. در بخش مردان هم کسب دو سهمیه از سوی ایران قطعی است. یکی از این سهمیه ها متعلق به بهمن عسگری و دیگری متعلق به سجاد گنج زاده یا ذبیح الله پورشیب است.