آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۸۹۵
شرکت ها
۲۶
فناوری

اطمینان پالایشگاه ها با بومی سازی شیر های اطمینان

دنیای اقتصاد : یکی از تجهیزات ایمنی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، «شیر اطمینان فشار» است که از قرار گرفتن لوله ها، شیرآلات، مخازن تحت فشار در شرایطی بیش از فشار طراحی شده ممانعت می کند.

در همین راستا محققان شرکت دانش بنیان صنایع فرا توسعه کیاسا موفق شدند این محصول را که تا پیش از این به ایران وارد می شد، بومی سازی کنند. مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با بیان اینکه در این صنایع شیر های اطمینان باید طوری انتخاب شود که در صورت به هم خوردن تعادل در فشار مخزن، شیر اطمینان باز شده تا مقادیر اضافی مایع و گاز خارج شود گفت: این محصول در تاسیسات و مخازن نفتی مانع از نشت ناشی از افزایش فشار می شود و از خطر آتش سوزی جلوگیری می کند. پس در خطوط انتقال یا مخازن تحت فشار از انفجارهای احتمالی حفاظت می شوند. محمدحسن زرنوش ادامه داد: شیر های اطمینان 15 تا 20 قطعه استراتژیک دارند که طراحی و ساخت آنها انجام شده و تاکنون 10 هزار عدد از این تجهیزات به فروش رفته است که اگر به طور میانگین قیمت هر شیر اطمینان را 3 هزار دلار در نظر بگیریم 30 میلیون دلار از خروج ارز جلوگیری شده است.