آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۸۹۵
شرکت ها
۲۷

کوتاه از شرکت ها

مزایده رنا برای فروش دو شرکت

سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا ازطریق مزایده دو شرکت را واگذار می کند. در این مزایده گروه صنعتی رنا 30 درصد از سهام شرکت گسترش صنعت علوم زیستی (سهامی خاص) به تعداد 69 میلیون سهم یک هزار ریالی و مجموع ارزش اسمی 69 میلیارد ریال راواگذار می کند. همچنین 100 درصد از سهام شرکت واسپاری توسعه گستر برنا (سهامی خاص) به تعداد 35 میلیون سهم 10 هزار ریالی و مجموع ارزش اسمی 350 میلیارد ریال نیز از سوی گروه صنعتی رنا واگذار خواهد شد. این مزایده در تاریخ 13 خرداد ماه برگزار می شود.

 شفاف سازی بانک ملت

سازمان خصوصی سازی با افزایش سرمایه بانک ملت موافقت کرد. بانک ملت اعلام کرد: سازمان خصوصی سازی با افزایش سرمایه بانک ملت از محل تجدید ارزیابی املاک موافقت کرده است.

 اخذ پروانه ساخت پروژه گلریز «ثعمرا»

عمران و توسعه شاهد در راستای قرارداد مشارکت در ساخت پروژه گلریز (دفتر مرکزی سابق شرکت) اعلام کرد: پروانه ساخت پروژه مزبور که در سال 1397 منعقد شده بود، اخذ و به شریک پروژه برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات ساخت ابلاغ شد.

 نسوز ایران 115 درصد افزایش سرمایه دارد

فرآورده های نسوز ایران برای مبلغ افزایش سرمایه 427 میلیارد و 114 میلیون ریالی مجوز گرفت.

میزان افزایش سرمایه شرکت 115 درصد است که از محل مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته انجام خواهد شد.

 ختوقا و افزایش سرمایه 563 درصدی

سرمایه گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران با افزایش سرمایه به مبلغ 6 هزار و 201 میلیارد و 312 میلیون ریال خواهد رسید. افزایش سرمایه 563 درصدی ختوقا از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی انجام خواهد شد.

 های وب در مناقصه شرکت کرد

داده گستر عصر نوین(های وب) در مناقصه شرکت ارتباطات زیرساخت با موضوع خرید و تامین تجهیزات برای اجرای پروژه ایجاد زیرساخت ابری پیام رسان های بومی که شامل خرید و تامین و حمل تجهیزات به مراکز، تهیه و ارائه لیسانس ها و گواهی های مربوطه، راه اندازی و آزمایش و تحویل و قبولی، فراهم سازی قابلیت بهره برداری، مستندسازی، گارانتی، پشتیبانی و سایر تعهدات مطابق مشخصات فنی و ضمایم مربوطه شرکت کرده است. مبلغ پایه برآوردی که براساس بررسی سوابق قبلی توسط کارفرما برمبنای نرخ ارز 130 هزار ریال محاسبه شده، مبلغ یک هزار و 345 میلیارد و 685 میلیون ریال است و مدت پروژه از زمان انعقاد قرارداد 23 ماه است.

 صدور مجوز افزایش سرمایه نیرو محرکه

سازمان بورس با تقاضای افزایش سرمایه 461 درصدی شرکت صنعتی نیرو محرکه موافقت کرد. افزایش سرمایه صنعتی نیرو محرکه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها خواهد بود.

 ملل 65 درصد افزایش سرمایه دارد

موسسه اعتباری ملل از محل آورده نقدی سهامداران 65 درصد افزایش سرمایه می دهد. مبلغ افزایش سرمایه ملل 3940 میلیارد ریال اعلام شده است.