آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۳۷۲۷
صفحه آخر
۱۶

نور نوشت: امسال به دلیل شیوع کرونا مردم سخنرانی رهبر انقلاب را در روز جهانی قدس از طریق تلویزیون تماشا کردند

عكس: مريم داورنيا، مهر