آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۷۹
ایران قرن
۱۶

بریده جریده

حسن مجیدی

اتاق جلسه خصوصی و اتاق آیینه مجلس سوخت

حریق مهیب در پارلمان

دو ساعت به ظهر پنجشنبه 18 آذر سال 1310 و هنگام بررسی لایحه وزارت مالیه و همزمان با سخنرانی یکی از نمایندگان به نام [میرزا علی] کازرونی، فریاد حریق! حریق! از اتاق مجاور جلسه خصوصی بلند شد و وکلا مضطرب شده از جا برخاستند ولی عده ای نشسته و آقای کازرونی را تشجیع به اظهار بقیه مطالب خود می نمودند. اما رفته رفته اضطراب و هیجان زیاد شد و فریاد حریق بیشتر گردید و مذاکرات آقای کازرونی ناقص ماند و جلسه خصوصی بهم خورد.

  ظاهر شدن آثار حریق

چند نفر از وکلا از جلسه خصوصی مجلس خارج بودند و در اتاق تنفس و سرسرا قدم می زدند. غفلتا یک تکه آتش از سقف جلوی پای آقای[حاج اسماعیل] عراقی و آقای [شیخ علی] دشتی فرو می ریزد، به محض آنکه سر را بالا می کنند می بینند سقف آتش گرفته و شعله ور شده است. چند نفر وکلای دیگری که در خارج از جلسه خصوصی بودند نیز ناگهان متوجه حریق شده و فریاد و همهمه از این جا شروع شد و نمایندگانی را که در جلسه خصوصی بودند متوجه ساخت.

  وضعیت خطیر حریق وقتی ظاهر شد که وکلا عموما اتاق جلسه خصوصی و سایر اتاق ها را ترک کرده و از عمارت خارج شده بودند که در این حال حریقی که شاید از یک ساعت و یک ساعت و نیم پیش در زیر شیروانی سقف اتاق مجاور جلسه خصوصی خانه کرده بود شعله ور و چندین ذرع بالای عمارات اوج گرفته بود. وکلا در بدو امر چندان اضطرابی برای خروج از جلسه بخرج نمی دادند ولی همین که وارد سرسرا شده و وضعیت را ملاحظه کردند عجله کرده و با عجله و شتاب مخصوصی پالتو های خود را برداشته از عمارت برون رفتند.

  شروع به عملیات

در همین حال فورا بوسیله تلفون به اداره اطفائیه بلدیه و اداره نظمیه و ادارات مربوطه اطلاع داده شد «مجلس آتش گرفت عجله کنید»

در همان حینی که اعضا ومستخدمین مجلس و مطبعه با نهایت شجاعت مشغول بیرون کشیدن اشیا و اثاثیه اتاق جلسه و اتاق های مجاور و اتاق آیینه مجلس بودند بوق اتومبیل های اطفائیه صدا کرد و چهار دستگاه اطفائیه در دو طرف عمارت برای اطفا قرار گرفت. ماموران اطفائیه فورا تلمبه های اطفائیه را روی عمارت قرار داده و در مواقعی که شعله آتش هر ثانیه بلندتر می شد و تالار بزرگ جلسه عمومی را تهدید می کرد مشغول کار شدند. افراد پلیس نیز بلافاصله در محل وقوع حریق حاضر شده و شروع به کار کردند...

  اطفای حریق

از وقتی که حریق پارلمان خودنمایی کرد و شروع به اطفای آن نمودند تا وقتی که به کلی خاموش شد دو ساعت و نیم طول کشید.

آقایان سرتیپ آیرم رئیس تشکیلات نظمیه، سرتیپ بوذرجمهری رئیس بلدیه، سرتیپ مرتضی خان، سرتیپ نخجوان و چند نفر دیگر از صاحب منصبان ارشد نظام و پلیس از بدو وقوع حریق در محل واقعه حضور یافته و نسبت به اطفای حریق اهتمام نمودند. مرتبا دستورات لازمه از طرف آقای رئیس بلدیه و آقای رئیس نظمیه صادر می گردید و افراد نظامی، پلیس و ماموران احتساب در میان شعله و دود و در پشت بام و نقاط خطرناک مشغول کار بودند.

روزنامه اطلاعات- پنجشنبه 18 آذر سال 1310

 
افتتاح ضرابخانه نوین

بعد از ظهر امروز مراسم افتتاح ضرابخانه معمول گردید. بر طبق دعوتی که از طرف وزارت مالیه بعمل آمده بود از دو ساعت و نیم بعدازظهر هیات دولت، آقایان رجال و نمایندگان مجلس و عده ای از طبقات ممتازه در عمارت ضرابخانه (کنار جاده شمیران) حضور یافتند سپس موکب همایونی تشریف فرما گردید. مراسم رسمی افتتاح کارخانه بعمل آمد و کارخانجات ضرابخانه از طرف اعلیحضرت همایونی بازدید گردید. آلات و ادوات و ماشین های جدید کارخانه از آخرین سیستم ماشین های کارخانجات زیمنس برلن می باشد. تمام دستگاه های ضرابخانه توسط قوه برق می گردد و هر ماشین آن موتور برق مخصوص دارد. کارخانه تولید برق دارای یک موتور دیزل 150 الی 180 قوه اسب است که مستقیما برق به ژنراتریس وصل شده علاوه بر این به ماشین برق کوچک موجود است که شب روشنایی می دهد.

در گداز خانه 3 کوره از جدیدترین سیستم موجود است که روزانه 2000 الی 2500 کیلو گرام نقره آب می کند که دوتای آن 250 کیلو گرام و دیگری 100 کیلو گرام نقره آب می کند. منگنه 5 عدد موجود است که نورد آن بواسطه فشار زیاد توسط آب دائما خنک می شوند. شمش نقره در دو کوره مخصوص تابیده می شود و حرارت این کوره توسط یک آلت برق همیشه به یک درجه معین نگاه داشته می شود.

ماشین قطاعی- به هر دفعه که کار می کند از پولک های کوچک 4 عدد واز پولک های بزرگ دو عدد می برد بعد از بریدن این پولک ها در کارخانه پرداخت سفید شده و به ماشین تفریق گذاشته و بدینوسیله پولک ها از حیث وزن امتحان و تمیز داده می شوند. این ماشین های تفریق می تواند روزانه 200 هزار پولک را تفریق نماید در این جا پولک های سبک ذوب شده و پولک های سنگین در یک ماشین مخصوص رنده می شوند پولک هایی که وزن معین و صحیت دارند از ماشین دوره گذشته به ماشین سکه می رسند از ماشین سکه 5 عدد موجود است که بزرگ آن 250 هزار کیلو گرام قوت ضرب سکه و کوچک آن  هزار کیلو گرام قوت ضرب سکه دارد برای ساختن شکل سکه یک پرس بزرگ موجود است که 220 هزار کیلو گرام فشار دارد. ماشین آلات فوق از جدیدترین سیستم بوده و علاوه بر این ساعت برق و اسباب برق برای تفتیش کشیک موجود است در تمام کارخانه لوله با آب فشار کشیده شده که تلمبه آن اتوماتیک و بدون مانع کار می کند و نیز دیگ برقی بزرگ موجود است که توسط قوه برق آب را همیشه بوسیله اتوماتیک به حرارت معین نگاه می دارد.

تمام این ماشین ها و ادوات و آلات و نصب آن بوسیله کارخانجات زیمنس شوکرت برلن به عمل آمده است. مقارن ساعت چهار و نیم بعدازظهر مراسم افتتاح و بازدید کارخانه خاتمه پذیرفت و موکب همایونی به شهر تشریف فرما شدند.

روزنامه اطلاعات - سه شنبه 10 اسفند 1310

 

اولین کودکستان درایران

جنبش اطفال

ساعت 9 صبح روز یکشنبه 18 اسفند ماه کودکستان جدید التاسیس و جوان تهران صورت دیگری داشت و صحن آنجا از نشاط و سرور مملو بود. در همان روز عده کثیری از محترمین که برای دیدن عملیات برجسته اطفال خردسال از طرف مدیره کودکستان دعوت شده بودند مشاهده حرکات اطفال، شنیدن سرودهای مهیج، نقاشی های جالب توجه، صنایع یدی که از کاغذ و کهنه و نخ و چوب با دست های ظریف و قریحه حساس کودکان تعبیه شده بود بقدری توجه حضار را جلب کرد و به اندازه ای آن محیط و وضعیت سرورآور و فرح انگیز و نشاط خیز بود که بی اختیار اولیای اطفال و سایر میهمانان را به قدردانی از موسس کودکستان تشویق می کرد. ما با یک عالم مسرت و شادی مادموازل برسابه[هوسپیان] مدیره اولین کودکستان ایرانی را به این سعی و عمل و جدیت مقرون به نتیجه و مفید تبریک گفته امیدواریم در آتیه بتوانیم شرح مفصلی در اطراف تربیت اطفال نگاشته و وظیفه ای را که وجدانا عهده داریم انجام دهیم.

روزنامه آینده ایران - شنبه 14 اسفند 1310