آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۹۸
اخبار کشور
۳
نگاه

موسی و فرعون

محمدهادی صحرایی

ذی القعده در قرق امام رضا(ع) است. ابتدایش میلاد ملیکه قم، فاطمه معصومه که سلام خدا و خوبان به روحش باد و میانه اش میلاد خود اوست که امام رئوف و عطوف و ضامن دخیل بستگان است. روز زیارتی او و روز احمدبن موسی و انتهای این ماه، غصه شهادت فرزندش جوادالائمه است. ماه ذی القعده ماه عارفان و سالکان و بهار چله نشینان است. ماه عادت به خوبیها و ترک بدیها. و در این روزگار کوته دستی ما و خرمای بر نخیل، دلتنگی ما برای زیارت قبور این عزیزان، جانفرساست. شاید فکر هر چیز می کردیم جز این که نتوانیم این مقدسان را زیارت کنیم. کرونا اگرچه منحوس است و خدا ریشه اش را بخشکاند ولی سبب خیری شد تا قدر نعماتی که غرق در آن هاییم را بیشتر بدانیم. یاد روزی به خیر که در حرم حضرات رضا و معصومه (علیهماالسلام) به گردشان می گشتیم و غم و غربت را با هوای حرم از سر به در می کردیم و کنار قبور علما می نشستیم و سخنان بزرگان می شنیدیم و علم بر عقل می افزودیم.

ماه ذی القعده از ماه های حرام است و همان گونه که جنگ غیرتحمیلی در آن حرمت دارد، گناه و سرپیچی از خدا نیز حرمت بیشتر دارد. ماه استجابت دعا و ویژه این است که دعای علیه ظالم گیر است. ماهی است که موسی کلیم(ع)، به میعادگاه خصوصی با خدا دعوت شد و وعده اش از یک ماه به چهل روز تکمیل شد و به نزول تورات و دستورات انجامید.

موسی با رسالتش دو ماموریت مهم تر داشت که هر دو، منجر به هدایت می شد. اول مبارزه با عادت زشت ظلم پذیری و توسری خوری بنی اسرائیل بود که روح خودباوری را در آنها کشته و عزتشان را لگدکوب طاغوت کرده بود. به این دلیل توان خروج از آن مهلکه را نداشتند و به خواری خو کرده بودند. در وصف حالتشان خدا فرمود: فرعون، قوم خود را سبک شمرد و آنها از او اطاعت کردند که حقا گروهی فاسق بودند.1 آنها به تحقیر و توهین فراعنه عادت کرده بودند و بالاتر از بردگی برای خود شانی نمی دیدند. فرعون، تسمه از گرده آنها می کشید و آنها هم او را می پرستیدند. فرعون مردانشان را می کشت و زنانشان را به اسارت می برد و آنها باز از او اطاعت می کردند. قومی ذلیل، پامال شده، زمین افتاده، بی امید و انگیزه که جان خود را با لقمه نان و جرعه آبی از فرعون خریده بودند و برایش اهرام و احجام می ساختند و باید که موسی کلیم، با تورات و توکل و تدبیر، به تربیت آنها همت بگمارد و بنی اسرائیل را از شر و مصیبت «تحقیرشدگی» و «ذلت نفس» نجات دهد.

مبارزه با فرعون طاغی و عاصی، ماموریت دوم موسای نبی بود. یا باید هدایت می شد یا بنی اسرائیل را به موسی می سپرد و خود را به مجازات خدا. قرآن می فرماید: حقیقت این است که ما قوم فرعون را آزمودیم و رسولی بزرگوار به سراغ آنها آمد و گفت، بندگان خدا را به من واگذارید که برایتان رسولی امینم.2 و فرعون نپذیرفت. او مردم را به خود می خواند و جانشان را بی ارزش می دانست و در اختیار خود می دید. بندگان خدا را دزدیده و به بندگی گرفته بود و آنها را به اذلال نفس و تمکین به ظالم رسانده و اعتماد به نفسشان را نابود کرده بود. او سرچشمه کفر و ستم بود و سد هدایت بنی اسرائیل و مردم مصر؛ که باید توسط موسی خراب می شد و استعدادهای مردم رها می شد. و به گفته قرآن: برتری جویی و سرکشی کرد و مردمش را گروه گروه ساخت؛ طبقه ای از آنان را زبون می داشت و...3

و موسی به ماموریت خود اگرچه جانانه قیام الله کرد و به اذن خدا بر کفر فرعون و نفاق سامری و فتنه خناسان غلبه یافت و بنی اسرائیل را نجات داد و به آقایی رساند ولی بنی اسرائیل زبان بسته و برده، وقتی رها شدند، به جای شکر و سپاس و قدردانی، بنده خدا نشدند و زبان چون و چرای با موسی گشودند و سرکشی کردند و آن رخوت را به نخوتی تبدیل کردند که عبرت تاریخ شدند و تا ابد بر پیشانی آنها مهر ذلت و مسکنت خورد و یارب مباد که نااهل معتبر شود که مثل بنی اسرائیل می شود و گرفتاری امروز جهان هم از همین گدایان شاه شده صهیون و نژادپرستی است که هنوز هم موذی و مزور و سرکش و سرتق اند.

انقلاب اسلامی ایران 42 سال است که پرچم مبارزه با فراعنه را افراشته و قصدش به اتمام رساندن رسالت موسی و محمد(علیهما السلام) و خاتمه دادن به حکومت فراعنه است. فرعون 3000 سال پیش مرد و فرعون های امروزین همان کاری را می کنند که فراعنه آن روز می کردند بلکه بدتر. اگر امام راحل انقلاب اسلامی در پیام سال 62 به مناسبت سالگرد 15 خرداد، شاه پهلوی را فرعون زمان می نامد و ارباب او را شیطان بزرگ، به معنی تصمیم او و انقلاب اسلامی برای فرعون زدایی از جهان است. او سلاطین جور را ظل ابلیس می دانست4 و این بر مبنای قرآن است. فرزندان همان فرعونی که خود را «خدای برتر می دانست»5 و ستم می کرد، امروز اگرچه کسانی او را کدخدا می دانند ولی خداستیزی است که خود را صاحب همه چیز می داند، مردم می کشد و بدتر از ابلیسی که تنها دعوت کننده به بدیهاست، هم دعوت می کند و هم آدم می کشد و هم فساد می گسترد و هم عهد می شکند و هم تحمیل می کند و هم تحریم و هم تحقیر و هم تهدید؛ و هم آرامش بندگان را زایل می کند و هم سد راه هدایت و آزادی و انتخاب مردم جهان شده است. چه طغیانی از این بیشتر.

آمریکای امروز که چندین هفته است در بحران موجودیت و اعتبار گرفتار آمده، فرعونی است که به رود نیل وارد شده و به مهلکه افتاده است. اگر همان گونه که سمپات ها و مشاطه ها و دهان شویه های آمریکا می خواهند القاء کنند که نژادپرستی در آنجا ساختاری نیست و ربطی به نظام فرعونی سرمایه سالارش ندارد، پس چرا مجسمه مکتشفان آمریکا و معماران نظام سیاسی و روسای جمهور پیشین و سرشناسان برده دار و سرمایه دار و... گردن شکسته پایین کشیده می شوند؟ اگر این ریشه کنی اندیشه و شورش علیه برده داری لیبرال ها نیست پس چیست؟ چرا مردم به جای تسخیر مرکز پلیس به فکر تسخیر کاخ سفیدند؟ و چرا مردم انگلیس و برخی کشورهای اروپایی نیز به همین شیوه عمل می کنند؟ از رسانه های استکباری که چون سحره فرعون، مسئول افسون مردم اند توقعی نیست همان گونه که سلبریتی های وطنی هم باید مراقب باشند که مامور افسوس مردم نشوند.

این سوال آیندگان از زبان نسل امروزی است که در میان سلبریتی های جهان که هر روزه از آدم کشی و خشنوت آمریکا و اروپا اظهار انزجار و تبری می کنند چرا نامی از سلبریتی های وطن نیست؟ آیا آنها فقط بازیکن و بازیگر بی فن و هنر مالیات گریزند که از محنت دیگران بی غمند و برای خیابان گردی در غرب و دریافت دو تابعیتی، وطن می فروشند؟ مبادا که چون سامری هنرمند، از طلای مردم اسباب شک و تردید و اغوا فراهم شود. صاحبان جایزه صلح نوبل و دیده بان حقوق بشر و سفیران صلح، یک بار دیگر معنی بشر و صلح و شرف را بازگویند و آنها که مسئول حال بد امروز اقتصاد کشور و جیب خالی مردم خود هستند و 7 سال آزگار امور مردمشان را باد دادند و زلف تدبیر خود را به قول کدخدای دروغگو و دم روباه پیر گره زدند و سکه و مدال پیروزی بین خود تقسیم کردند، چه جوابی برای تحریم امروز و گستاخی دشمن دارند؟ فهمیدن این نکته ژنرال بودن نمی خواهد، کمی عقل می خواهد که جواب تحریم توئیت نیست و برجام برای رفع تحریم بود نه شرمنده کردن اروپا. آنها که برای فرعون در حال غرق، دنبال قایق نجات می گردند، جواب خدای موسی و محمد و مردم را چه می دهند؟

اگر دشمن عهد شکست چرا شما سکوت کرده اید؟ به کسانی که همدیگر را احمق و دیوانه می نامند چرا امید بسته اید؟

بدانید اگر بخواهید می توانید با خروج از NPT  و برجام ذلت بار، محدود کردن بازرسی های گسترده، افزایش سطح غنی سازی، توقف اجرای نامعقول پروتکل الحاقی و سند خفت بار 2030 که نژادپرست و آدم کش می سازد، دشمن زیاده خواه را لجام زنید. این تعهدات یکطرفه از سنخ همان اسناد بردگی است که فرعون بر بنی اسرائیل تحمیل کرد. نسخه نجات مسئولین مکتب حاج قاسم است که خدا، عزیز جهانش کرد وگرنه امثال «آقاخان نوری دوتابعیتی» رشک انگیز هیچ سلفه و نفله ای نیست و اینکه وزیر خارجه شاه و سفیر پهلوی در آمریکا به دستگاه دیپلماسی ما توصیه می کند «به حکومت آمریکا که مجموعه ای از فلان زاده های دروغگوست که ژنرال شجاع ایرانی را ترور کرده و حالا دم از مذاکره می زند، اعتماد نکنید» چه مفهومی دارد؟ این نیز بگذرد ولی آنچه می ماند کارنامه ای است که به زودی، بلند خوانده خواهد شد. بعد از آن روزی که خدا در مورد مثل آن فرمود: فرعونیان را در حالی که می دیدید، غرق کردیم.6

1. سوره زخرف، آیه 54

2. سوره دخان، آیه 17 و 18

3. سوره قصص، آیه 4

4- صحیفه امام، ج6، ص338

5- سوره نازعات، آیه 24

6- سوره بقره، آیه50