آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۱
سیاست
۳

آموزش مطالبه گری به مردم در حوزه سینما

سعید الهی، فعال رسانه ای و منتقد سینما در ارتباط با بیانات رهبر انقلاب برای بهره گیری از هنر در زمینه ارائه گزارش دستگاه ها گفت: شفاف سازی که همواره دغدغه رهبر معظم انقلاب هم بوده است، باید در تولیدات هنری و به خصوص سینمایی و دیداری که ارتباط بیشتری با جامعه برقرار می کند، به یک مطالبه بدل شود. وقتی مردم از حق خود مطلع باشند طبیعتا خواهان شفافیت بوده و همین هم موجب می شود مدیران هم عملکرد خود را از حالت شعار خارج کنند و نظارت کافی و وافی داشته باشند بر آنچه به اجرا در می آورند. وی افزود: با توجه به تاکیدی که رهبر معظم انقلاب داشتند، فکر می کنم محصولات هنری می تواند در جایگاه و ساحت یک رسانه این موضوع را مطالبه کرده و بستر این خواستن را در بین مخاطبان فراهم کند. طبیعی است در حوزه سینما فیلمنامه نویسان می توانند در طراحی قصه به گونه ای بر شفافیت و نحوه ارتباط بین مردم و دستگاه های دولتی تمرکز کرده و به مخاطبان یاد بدهند چگونه مطالبه گر بوده و خواهان شفافیت باشند.