آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۷۸
جامعه
۵
شهر

فرمانده انتظامی تهران بزرگ: برخورد پلیس با شبکه ها و سرشبکه های کودکان کار

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد پلیس با شبکه ها و سرشبکه های به کارگیری کودکان کار و خیابان خبرداد. سردار حسین رحیمی در گفت وگو با ایسنا، درباره نوع مواجهه پلیس با کودکان کار اظهارکرد: لازم است که دو موضوع را از هم جدا کنیم، یک موضوع کودکان کار است که این افراد باید مورد حمایت همه جانبه دستگاه ها و بخش های مختلف باشند و همه وظیفه داریم که از آنها مراقبت کنیم. او ادامه داد: موضوع دوم افرادی است که اقدام به سوءاستفاده و به کارگیری این کودکان کرده اند. اینکه هر صبح  10نفر توسط فردی در سر یک چهارراه پیاده شده و غروب آنها را جمع آوری کنند موضوعی است که باید نوع مواجهه با آن نیز متفاوت باشد و نگاه دستگاه های مسوول، سمن ها و... باید نسبت به این موارد تفاوت داشته باشد. 

ما هم به عنوان پلیس اجازه نمی دهیم تا افراد سودجو این طور از این کودکان سوءاستفاده کنند. رحیمی ادامه داد: در مورد کودکان کار ما در خدمت دستگاه های حمایتی و مراقبتی هستیم، اما در مورد گروه دوم اجازه را نمی دهیم که افراد چنین رفتاری با کودکان داشته باشند و به همین دلیل نیز قطعا با شبکه ها و سرشبکه ها و کسانی که چنین اقداماتی را انجام دهند، برخورد می کنیم. 

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مورد اینکه آیا تشدید برخورد با سرشبکه ها و شبکه ها انجام خواهد شد، گفت: این موضوعی است که پلیس همیشه به آن توجه داشته؛ در گذشته هم مواردی بوده که برخورد کردیم و مواردی هم هست که در حال انجام تحقیقات و کار کردن روی آنها هستیم. رحیمی تاکید کرد که تمرکز پلیس در این مورد برخورد با شبکه ها و سرشبکه های به کارگیری کودکان کار است.