آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۹۸
معارف
۷
حکایت خوبان

شاخص های حقیقی برتری نژادی

منبع: کافی، ج 8، ص 81

چند نفر از اصحاب رسول خدا(ص) درباره برتری نژادی و خاندان خود صحبت می کردند، آنها از سلمان فارسی پرسیدند: بگو تو کیستی؟ پدرت کیست و اصل و نسبت چیست؟ سلمان پاسخ داد: من سلمان فرزند بنده خدایم که گمراه بودم و خداوند در پرتو وجود رسول الله(ص) هدایتم نمود.

بینوا بودم و خداوند به کمک رسول الله(ص) مرا توانگر ساخت. برده ای بودم که خداوند به برکت محمد(ص) آزادم کرد. این بود نسب و حسب من. آنگاه حضرت محمد(ص) فرمودند: ای قریشیان! نژاد انسان دین او است. جوانمردی او، و اخلاق او است و ریشه اش عقل او است. خداوند در قرآن می فرماید: ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را ملت ها و قبیله های مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. همانا گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شما است.(حجرات- 13)