آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۷۸
جلد دوم
۷
تصحیح

تصحیح و پوزش

در گفت و گوی «اعتماد» با آقای محمدرضا مرعشی پور درباره کتاب «داستان زندگی فردوسی» که روز سه شنبه 27 خرداد در همین صفحه منتشر شد، تاریخ تولد مصاحبه شونده 1315 قید شده در حالی که ایشان در سال 1325 به دنیا آمده اند. بدین وسیله ضمن پوزش از آقای مرعشی پور، اصلاح می شود.