آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۱
فرهنگ: ادبیات و هنر
۱۰
عدد دوم

مرگ آقای مترجم با کرونا

بعد از علیرضا راهب، شاعری که کرونا او را از ما گرفت، حالا باز هم خبر بدی داریم؛ اسدا... امرایی دیروز خبر داد پرویز ارشد ،مترجم  نیز 10 روز پیش بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا از دنیا رفته است. او هنگام مرگ 86ساله بوده است. ارشد مترجم «گربه روی شیروانی داغ» از تنسی ویلیامز و  «باران ساز» نوشته ریچارد ناش  بود.