آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۰
باشگاه اقتصاددانان
۳۱
پرسش امروز

آینده بازارها

برخی بر این باورند که ایران بهشت سرمایه گذاران است؛ علت آن ناگفته پیداست. اگر تنها به رشد بازارهای سکه، ارز یا بورس در چند ماه گذشته نگاهی بیندازیم، درمی یابیم که اگر فردی چند ماه قبل، با پول خود توانسته باشد وارد یکی از این بازار ها شده باشد، تا امروز توانسته به میزان قابل توجهی سرمایه خود را افزایش دهد. از طرفی برای افرادی که علاقه به رشته های اقتصاد و مالی دارند نیز، بازار های ایران جذابیت خاص خود را دارد. درگیر بودن عوامل متعدد، پیش بینی آینده را سخت تر می کند و فرد باید با در نظر گرفتن چند سناریو، نظر خود را در خصوص آینده بازار بیان کند. در این پرونده با استفاده از نظر کارشناسان در حوزه های مسکن، ارز، طلا و بورس به بررسی آینده بازارها پرداخته ایم.