آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۷۸
اقتصاد
۱۰
پیدا و پنهان

آپارتمان های 25 متری ساخته می شود

ساخت آپارتمان های 25 تا 40 متری که اواخر سال گذشته مطرح و اخیرا شهرداری و وزارت کشور روی آن توافق کرده اند مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفته و به اجرا نزدیک شده است.