آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۹۸
صفحه آخر (جهان)
۱۲

حبس ابد برای 121 نفر در ترکیه به اتهام مشارکت در کودتای 2016

رسانه های دولتی ترکیه اعلام کردند، دادگاهی در این کشور 121 نفر را به اتهام مشارکت در کودتای 2016 علیه «رجب طیب اردوغان»، به حبس ابد محکوم کرد.

ددگاهی در ترکیه 121 نفر را به حبس ابد محکوم کرد. اتهام این افراد، تلاش برای نقض قانون اساسی عنوان شده است. 86 تن از این متهمان به «حبس ابد با اعمال شاقه» محکوم شدند که سخت ترین نوع حبس طبق قوانین ترکیه و جایگزین حکم اعدام است. اعدام سال 2004 در ترکیه لغو شده است. 35 نفر دیگر نیز به حبس ابد یک درجه سبک تر محکوم شدند. پیش از این نیز دادگاه های ترکیه برای بیش از 150 نفر دیگر حکم حبس ابد صادر کرده بودند.

به گزارش ایسنا، در پرونده مربوط به کودتای 2016 ، در مجموع 245 نفر تا کنون دادگاهی شده اند. دادگاه متهمان این پرونده، که به خاطر شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود، ماه ژوئن (همین ماه) از سر گرفته شد.