آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۰
بانک و بیمه
۱۲
یادداشت

بهادارسازی ریسک های اتکایی

جعفر یاری (کارشناس ارشد بیمه- بیمه مرکزی ج.ا.ایران)

 سال 1399 از سوی رهبر معظم انقلاب، سال جهش تولید نام گذاری شد، مولفه های تاثیر گذار در تحقق شعار سال متعدد هستند، لیکن از منظر کلی، جهش تولید نیازمند دو عامل کلیدی یعنی دسترسی بنگاه ها به منابع مالی مناسب و تامین امنیت ریسک فعالیت های اقتصادی بازار کسب و کار است.

در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد، بازارهای مالی نقش اساسی را در تامین منابع و تسریع فرآیند سرمایه گذاری منتج به افزایش تولید برعهده دارند. در این میان، کارکرد دو رکن اصلی بازارهای مالی یعنی بورس اوراق بهادار و صنعت بیمه، در ایجاد تحرک و پویایی فعالیت های تولیدی از تاثیرگذاری و هم افزایی متقابل برخوردار هستند. چنانچه بنگاه های اقتصادی به منابع مالی مورد نیاز و سرمایه درگردش کافی دسترسی داشته باشند، سهم قابل توجهی از برنامه ارتقای تولید ملی، افزایش اشتغال و توسعه صادرات را می توانند برعهده گیرند. از سوی دیگر، هر فعالیت اقتصادی با نوعی ریسک یا نااطمینانی مواجه است، چنانچه ریسک فعالیت های اقتصادی به نحو مناسب مدیریت شود، اطمینان سرمایه گذاران برای توسعه فعالیت ها افزایش خواهد یافت.

بی تردید بازار سرمایه در امر جذب سرمایه ها و هدایت آن در مسیر سرمایه گذاری های مولد از مکانیزم های مطمئن و با کمترین هزینه و تشریفات برخوردار است. مهم ترین کارکرد نهاد بیمه ایجاد تامین و تضمین برای کنترل یا جبران در مقابل نااطمینانی بازار کسب و کار است.

در حقیقت خدمات صنعت بیمه، با کاهش ریسک و مخاطرات سرمایه گذاری و نیز از طریق انباشت سرمایه های خرد و تامین وجوه، نقش تعیین کننده ای در تحرک فعالیت های اقتصادی و پویایی بازارهای مالی ایفا می کند. البته گستره چتر حمایتی بیمه دارای حدود و الزاماتی است به طوری که طبق قانون بیمه گری، پذیرش تعهد ریسک در شرکت های بیمه باید متناسب با سرمایه و ذخایر آزاد این شرکت ها باشد. به عبارت دیگر شرکت های بیمه برای تامین مالی تعهدات ریسک و جبران کاهش سرمایه و کمبود ظرفیت نگهداری خود باید به منابع قابل اتکا دسترسی داشته باشند.

بدیهی است که انتقال ریسک مازاد بر ظرفیت نگهداری به بیمه گران اتکایی از ابزارهای سنتی و متداول تامین مالی ریسک تعهدات شرکت های بیمه است لیکن با توجه به منابع و ظرفیت محدود بیمه گران اتکایی داخلی و به لحاظ محدودیت دسترسی به ظرفیت بازارهای اتکایی بین المللی ناشی از شرایط تحریم، راهکار دیگری که شرکت های بیمه را در تامین مالی ریسک و رفع این محدودیت یاری می رساند، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی است.

اوراق بهادارسازی بیمه که به عنوان ILS شناخته می شود، یکی از چند ابزار برای تامین مالی ریسک بیمه ای و قابل معامله در بازار سرمایه است. امروزه بهادارسازی ریسک های اتکایی، به عنوان مکمل بیمه های اتکایی، با هدف انتقال و توزیع ریسک های تعهدات بیمه گران و منافع حاصل از آن به بازار سرمایه، مورد توجه بسیاری از شرکت های بیمه و بیمه گران اتکایی قرار گرفته است.

انتشار اوراق بهادار بیمه و انتقال ریسک تعهدات شرکت های بیمه به بازار سرمایه بیش از دو دهه است که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله در بازارهای مالی کشورهای اسلامی مرسوم است اما به دلایلی از جمله نبود سازوکارهای قانونی و دستورالعمل های اجرایی، تاکنون شرایط انتشار آن در بازار بورس و اوراق بهادار کشور مهیا نشده بود. خوشبختانه با تصویب قانون بودجه سال1399، به نوعی خلا جواز قانونی برطرف شد. به موجب بند ز تبصره 5 قانون بودجه سال99، به بیمه مرکزی و شرکت های بیمه اجازه داده شد تا سقف 10هزار میلیارد ریال نسبت به انتشار اوراق بهادار مالی- اسلامی در بازار سرمایه و در چارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

انتشار اوراق بهادار بیمه در بازار سرمایه مستلزم تهیه دستورالعمل و سازوکارهای اجرایی از سوی سازمان بورس و بیمه مرکزی است. درخصوص تدوین ضوابط و چارچوب بهادارسازی ریسک های بیمه با اولویت انتشار اوراق بهادار بیمه های اتکایی، لازم است ملاحظات زیر مورد توجه قرار گیرند.

1) اکثر فقهای شیعه عقد بیمه اعم از بیمه مستقیم و بیمه های اتکایی را عقد صحیح و شرعی می دانند. تاکنون ابعاد فقهی اقسام مختلف اوراق بهادار مالی از جمله اوراق بدهی و صکوک اسلامی به عنوان ابزار جدید تامین مالی از سوی کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس مورد بررسی و پس از پاسخگویی به برخی شبهات مورد تایید قرار گرفته است.

2) اوراق بهادار بیمه های اتکایی یک ابزار نوظهور و آزمون شده است و طبق نظر شوراهای قانونی کشورهای منتشرکننده، از لحاظ حقوقی، خرید و فروش و نگهداری این اوراق عمل بیمه ای تلقی نمی شود و نیاز به مجوز ندارد.

3) بهادارسازی اوراق بیمه اتکایی عموما در مورد ریسک هایی با درصد احتمال وقوع کم از قبیل حوادث بلایای طبیعی و فاجعه آمیز مصداق پیدا می کند. با توجه به افزایش خسارت ریسک فاجعه آمیز در یک دهه اخیر می توان از ظرفیت کافی بازار سرمایه به منظور ایجاد پوشش ریسک های فاجعه آمیز در کشور، استفاده لازم را به عمل آورد.

4) ابزار اوراق بهادار بیمه اتکایی به عنوان مکمل عملیات بیمه گری اتکایی در راستای تقلیل کمبود ذخایر و نیاز به سرمایه شرکت های بیمه، به عنوان عاملی موثر و کارآ برای خنثی سازی تحریم های اقتصادی و نیز پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی به خصوص بند یک آن در به حداکثر رساندن مشارکت آحاد مردم در فعالیت های اقتصادی است.

5) استفاده از ظرفیت های صنعت بیمه برای تعمیق بخشیدن به بازار سرمایه

با توجه به اینکه در شرایط حاضر کشور با حجم بالایی از حجم نقدینگی مواجه است و اگر این حجم در مسیر درست و در جهت تامین منابع مالی واحدهای اقتصادی و فعالیت های مولد هدایت نشود موجب بروز تورم لجام گسیخته در جامعه خواهد شد. سرمایه های سرگردان و خرد جامعه عموما از دو مسیر 1. عرضه اولیه و 2. نشر اوراق بهادار (اوراق بدهی) به سمت فعالیت های تولیدی سوق پیدا می کند. بنابراین استفاده از ظرفیت و پتانسیل تامین مالی صنعت بیمه می تواند پیشتاز عمق بخشیدن به بازار سرمایه باشد.

ضمنا ضوابط و مبانی انتشار اوراق بهادار بیمه در کشورها از پیچیدگی ها و الزامات متفاوتی برخوردار بوده و ضرورتی هم ندارد الگو و مبانی کشورهای دیگر را ملاک عمل خود قرار دهیم، بلکه با طراحی الگو و مدلی متناسب با نیازها، شرایط و پتانسیل کشور، فرآیند انتقال ریسک شرکت های بیمه به بازار سرمایه و نیز ورود سرمایه گذاران به بازار اوراق بهادار بیمه را تسهیل و شفاف کنیم. در این خصوص نگارنده پیشنهاد می کند تا از سازوکار شرکت های کارگزاری رسمی بیمه اتکایی به عنوان لیدر قرارداد یا عامل انتقال استفاده شود. البته کارگزار بیمه اتکایی برای هدایت طرح و انتشار اوراق بهادار منطبق با الزامات بازار بورس و اوراق بهادار، از خدمات تخصصی شرکت ناقل برای خاص SPV تحت عنوان نهاد واسط بهره مند خواهند شد.

به طور کلی استفاده از پتانسیل موجود در شرکت های کارگزاری بیمه اتکایی از اهمیت زیادی برخوردار است که ان شاء الله در فرصتی دیگر به صورت مفصل به آن خواهیم پرداخت.

در اینجا فقط به چهار مورد از نقش کلیدی آن اشاره می شود. الف) شرکت های کارگزاری برحسب وظایف قانونی، می توانند مسوولیت قبول ریسک از بیمه گر واگذارنده و عرضه آن به بازار اتکایی و بازار سرمایه (پس از اصلاح ضوابط آیین نامه) همچنین واسطه وجوه حاصل (بین شرکت بیمه واگذارنده، سرمایه گذاران و شرکت سرمایه گذاری امین) را برعهده گیرند. ب) انتقال ریسک به بازار سرمایه الزاما در چارچوب فعالیت بیمه گری اتکایی صورت می گیرد، شرکت های کارگزاری به لحاظ برخورداری از دانش فنی در امر ارزیابی نرخ و شرایط ریسک های قابل واگذاری و نیز صلاحیت حرفه ای در امر برآورد دقیق تر از ریسک و بازدهی بالقوه سرمایه گذاری، می توانند از حقوق و منافع سرمایه گذاران حمایت کنند.  ج) در صورت عدم پذیره نویسی همه ریسک تعهدات شرکت بیمه واگذارنده در بازار بورس، شرکت کارگزاری متعهد است، الباقی ریسک بدون پوشش (مازاد بر پذیره نویسی) را به بیمه گران اتکایی خارج از کشور انتقال دهد. د) شرکت کارگزار اتکایی به منظور تضمین حقوق و مطالبات بیمه گر واگذارنده، متعهد به تادیه ضمانت نامه بانکی یا سایر وثایق بر حسب نوع و میزان پرتفوی انتقالی است.  در پایان خاطرنشان می کنیم که بهادارسازی اوراق ریسک های بیمه و انتقال آن به بازارهای سرمایه هم مزیت های اساسی در صنعت بیمه و هم در بازار بورس و اوراق بهادار ایجاد می کند. البته این طرح دارای ویژگی و پیچیدگی های خاصی هم از حیث فعالیت و هم از حیث مباحث مالی نیز هست. از مهم ترین ویژگی های بهادارسازی ریسک، رعایت استاندارد مالی و بیمه ای، برنامه های تنظیم وضعیت مالی در چارچوب ملاحظاتی از قبیل شرایط و تنوع پوشش ها و روش ها (قراردادهای) اتکایی، توانگری مالی و در نهایت در نظر گرفتن چارچوب احکام تجاری شریعت است. ان شاء الله در یادداشت های بعدی به ابعاد مختلف و سازوکارهای پیاده سازی این طرح خواهیم پرداخت.