آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۰
روند
۱۴

بررسی تکنیکال شاخص کانه های فلزی

شکور علیشاهی (کارشناس بازار سرمایه)

 روند کلی شاخص حمل و نقل، صعودی قوی برآورد می شود. در ماه گذشته این شاخص با حدود 5/ 57 درصد افزایش از عدد 33.454 واحد به عدد 52.713 واحد رسید. در هفته های آینده شاخص این صنعت اهداف قیمتی بالاتری مثل محدوده 60.000واحد را دنبال می کند که سه محدوده ممکن است مانع رسیدن به این هدف قیمتی شوند که به آنها مقاومت می گوییم.

محدوده 52.700 واحد، محدوده 55.000 واحد و محدوده 57.500واحد را می توان به عنوان اعداد مهم مقاومتی شاخص مورد مطالعه در هفته های آتی در نظر داشت. توجه داشته باشید به دلیل اینکه شاخص کل بورس اوراق بهادار در تاریخ خود هیچ گاه در این اعداد حضور نداشته، این محدوده ها از اعتبار چندانی برخوردار نیستند اما شیوه های آماری و تکنیکی برای محاسبه محدوده های مهم در این مواقع وجود دارد. در صورتی که شاخص صنعت حمل و نقل به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده های مقاومتی یا عکس العمل قیمت به حضور در منطقه ای که بعد از چند روز افزایش قیمت تقریبا متوالی به آن می رسد و به آن منطقه اشباع خرید می گویند (در حال حاضر در این منطقه قرار داریم)، تغییر مسیر داد و کاهش قیمت را در پیش گرفت، علاوه بر محدوده های حمایتی 46.000 واحد، 43.000 واحد و 41.20 واحد، دو محدوده دیگر یعنی خط روند صعودی کوتاه مدت و خط روند صعودی میان مدت می توانند مانع از کاهش بیشتر قیمت ها شوند.