آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۱
حوادث
۱۹

پرونده قتل با عفو بسته شد

دزدان خشن افغان که در جریان اجرای سناریوی سرقت، زن ایرانی را به قتل رسانده بودند با رضایت پدر مقتول از جنبه عمومی جرم محاکمه شدند. یکی از متهمان پس از فرار به افغانستان به طرز هولناکی به قتل رسید.

به گزارش خبرنگار جام جم، دی ماه سال 95 زن جوان افغان به نام گل صنم با ماموران پلیس تماس گرفت و گفت سه جوان افغان به خانه او آمده و بعد از این که او و دوست ایرانی اش را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند، طلاها و  تلفن همراه او را سرقت کرده و دوستش به نام زهرا را به قتل رسانده و فرار کردند.

در تحقیقات مشخص شد که یکی ازمتهمان از مدتی قبل با گل صنم طرح دوستی ریخته و روز حادثه با انگیزه سرقت به خانه او وارد شده و در جریان درگیری زهرا را به قتل رسانده بودند. دو متهم پرونده شناسایی و دستگیر شدند. این در حالی بود که سومین متهم به کشور افغانستان گریخته بود.

پدر زهرا به عنوان تنها ولی دم پرونده با دریافت وجه المصالحه 32 میلیون تومانی از قصاص قاتل فرزندش گذشت کرد و روز گذشته با شکایت همسر زهرا مبنی بر دریافت دیه صدمات غیرمنتهی به فوت پرونده برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

دو متهم پرونده در دادگاه حاضر شدند و متهم ردیف اول در دفاع از خود گفت: «از مدتی قبل با گل صنم دوست شده بودم. روز حادثه با دو دوستم برای سرقت طلاهای او به خانه اش رفتیم، اما یکدفعه فهمیدیم مهمان دارد و وقتی فهمیدند ما قصد سرقت داریم با ما درگیر شدند. من و محمد با چاقو ضرباتی به دوست گل صنم زدیم که باعث مرگ او شد. دوست دیگرمان به نام امان هم گل صنم را کتک زد تا ما بتوانیم طلاها را برداریم. بعد از حادثه امان به افغانستان فرار کرد و یک سال قبل یکی از دوستانش که با او اختلاف مالی داشت، شبانه وارد خانه او شد و امان را تکه تکه کرد.»

متهم در ادامه گفت: «از کرده خود پشیمانم. من جوان بودم و شیطان گولم زد.»

سپس محمد در دفاع از خود گفت: «من اتهامم را قبول ندارم. ضربه ای به زهرا نزدم و همه ضربات را متهم ردیف اول به او زد.»

پس از دفاعیات متهم، قضات دادگاه برای صدور رای وارد شور شدند.