آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۹۷۹۸
شهرستان ها
۵

استاندار مازندران: زمین مازاد شرکت دیزل سنگین تعیین تکلیف می شود

آمل-خبرنگاررسالت: احمد حسین زادگان در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان آمل گفت: پیش ازاین نیز درخواست تعیین تکلیف زمین مازاد شرکت دیزل سنگین ایران درنزدیکی شهرک صنعتی امامزاده عبداله آمل به وزیر جهاد کشاورزی داده شده است.وی، زمین تحت مالکیت شرکت دیزل سنگین ایران در شهرستان آمل را حدود 84 هکتار اعلام کرد و افزود: درصورتی که مدیران شرکت دیزل سنگین ازهمه زمین های موجود استفاده ای نکنند، حدود 40 هکتار آن با توجه به نیاز جدی متقاضیان جدید برای سرمایه گذاری ونیز طرح های توسعه ای تولیدکنندگان شهرک صنعتی امامزاده عبداله واگذار خواهد شد.حسین زادگان  تاکید کرد: با مدیران مربوطه در سطح کشوری درکوتاه ترین زمین وبه عنوان یک مطالبه جدی تولیدکنندگان آملی از طریق مجاری قانونی پیگیری خواهد شد.

استاندار مازندران همچنین از اخذ نمایندگی مستقل گمرک درشهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل خبر داد وگفت: زمین مورد نیاز گمرک در شهرک صنعتی واگذار شده و اعتبار مورد نیاز برای تشکیلات ادارای آن نیز فراهم شده است.