آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۹۷۹۸
ورزشی
۱۱

صالحی امیری: کمک میلیاردی به کشتی صورت می گیرد

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: بخش دوم حقوق المپیکی ها نیم سال دوم پرداخت می شود. صالحی امیری  در خصوص این که کشتی به بودجه زیادی نیاز دارد، اظهار داشت: باید چند نکته در مورد کشتی مطرح شود؛ اول این که مدیریت دبیر انصافا قوی بود و مجموعه کشتی را منسجم کرد. دوم آن که دبیر زیر ساخت ها را بازسازی کرد و سوم این که به دنبال اسپانسرها رفت. ارزیابی ما در کمیته ملی المپیک و ستاد عالی بازی ها از مدیریت دبیر، عملکرد بسیار مثبتی است.

​​​​​​​وی افزود:  نوبخت علاوه بر توجه به ورزش قهرمانی، به کشتی نگاه ویژه ای دارد. او در سه مرحله، کمک ویژه به کشتی داشته و خواهد داشت. من این خبر را بدهم که قراراست در روزهای آتی کمک ویژه چندمیلیاردی به کشتی صورت بگیرد. نوبخت همچنین 2 میلیارد امسال کمک کرد و یک کمک ویژه هم سال قبل داشت. کشتی ورزش قهرمانی نیست بلکه بخشی از هویت ملی ما ایرانیان است بنابراین هرچه از کشتی حمایت کنیم نتیجه آن را روی سکوها خواهیم دید. ما،  وزیر ورزش و نوبخت موضوع کشتی را به صورت پروژه ویژه نگاه می کنیم.وی در مورد پرداخت حقوق المپیکی های توکیو عنوان کرد: مصوبه ای در ستاد عالی بازی ها داشتیم مبنی بر این که هر کسی کسب سهمیه کرد به مدت یک سال مبلغ 60 میلیون تومان در قالب دو قسط 6 ماهه دریافت کند. قسط اول توسط وزارت ورزش پرداخت شد اما قسط دوم در تعهد کمیته ملی المپیک است که در نیم سال دوم  پرداخت می کنیم. ورزشکاران بدانند حق آن ها  محفوظ است و حتما این تعهد انجام می شود.