آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۲
صفحه اول
۱
نقد حال

باید به تغییر نسخه اندیشید

شهریار زرشناس (پژوهشگر)

 ݢݢݢݢݢآنچه امروز در عرصه اقتصاد ایران می گذرد نشان دهنده و حکایتگر وجود مشکلی ساختاری و ساختی در اقتصاد کشور است، مشکلی که رفع آن فقط از طریق بازطراحی بنیادین و انقلابی این اقتصاد و تغییر نسخه کلان حاکم بر آن امکان پذیر است. در واقع به واسطه تغییر نسخه اقتصادی، رویکرد و جهت گیری کلی حاکم بر اقتصاد، شرایط و زمینه مناسب برای بازطراحی ساخت اقتصادی فراهم می شود.ݢݢݢاین واقعیت که تحریم های ظالمانه امپریالیسم آمریکا و نظام جهانی سلطه فشار زیادی بر کارکرد و شرایط عمومی اقتصاد ایران وارد کرده و می کند انکارپذیر نیست، اما نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد این است که دامنه، درجه و میزان تاثیرگذاری عواملی چون تحریم ها و فشارهای اقتصادی ارتباطی مستقیم به میزان توانمندی و قدرت اقتصادی که در معرض تحریم قرار می گیرد، دارد. به عبارت دیگر توانمندی و قدرت درون زا و بنیه نیرومند اقتصادی سبب می شود فشارهای خارجی توان تاثیرگذاری کمتری داشته باشد و همین طور اگر اقتصادی در ساخت و ساݢݢݢختار خود از فقدان استحکام و کارکرد نامناسب رنج ببرد، طبعا در مقابل فشارهای اقتصادی و نیز تحریم ها آسیب پذیرتر می شود. در این میان نسخه کلان حاکم بر ساخت اقتصادی کشور (که وظیفه سیاستگذاری ها و ریل گذاری های کلان و نیز برقراری هارمونی و توازن میان نهادها و اندام های یک اقتصاد و تنظیم نحوه کارکرد آنها را به عهده دارد) نیز نقشی بسیار مهم در فعال کردن ظرفیت و قابلیت های یک ساخت اقتصادی و روانی حرکت آن یا نادیده گرفته شدن و هدر رفتن این ظرفیت ها و کندی و ناتوانی آن در حرکت دارد.

مطالعه استاتیک و نیز دینامیک اقتصاد ایران نشان می دهد که نادیده گرفتن نقش نسخه های اقتصادی غلط و سیاستگذاری های ناکارآمد و بسیاری از ضعف مدیریت ها و بزرگنمایی غیرواقعی درخصوص تحریم ها و کرونا موجب بروز اشتباه در تحلیل شرایط اقتصادی  کشور و تشخیص علل مشکلات می شود.

اقتصاد امروز ایران صورتی از یک اقتصاد شبه مدرن پیرامونی است و به نوعی در ساخت، ساختار و کارکرد خود از مشکلاتی رنج می برد که کم وبیش بسیاری از این اقتصادها به آن مبتلا هستند. اقتصاد شبه مدرن حدود یک قرن پیش توسط نظام جهانی سلطه و سرکردگان آن (در مقطعی دولت استکباری انگلیس و در مقطعی دیگر رژیم استکباری ایالات متحده آمریکا) طراحی و توسط طیفی از کارگزاران وابسته به استعمار غرب مدرن (عمدتا و به صورت سیستماتیک توسط رژیم پهلوی) به تدریج و در چند مرحله اجرایی و عملیاتی شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (بنا به دلایلی که فرصت بررسی آن در این مقال کوتاه وجود ندارد) ساخت اقتصاد پیرامونی شبه مدرن ایران دستخوش تحول انقلابی بنیادین و عدالت محور قرار نگرفت. تداوم سیطره ساخت اقتصاد شبه مدرن موجب تشدید و بروز و ظهور آفات، عوارض و ناکارآمدی های آن شد. به ویژه آن که از سال های پایانی دهه 1360 با حاکم شدن نسخه اقتصادی نولیبرالی و تسلط طیف مدیران تکنوکرات غرب گرای پیرو سیاست ها و برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بر مدیریت های اجرایی و مجموعه های سیاستگذاری کلان اقتصادی؛ مشکلات و ناکارآمدی های اقتصاد شبه مدرن ایران بیش از پیش آشکار شد.

ریشه و علت اصلی مشکلات و دشواری های اقتصادی کشور، ساخت ناسالم، بیمار و وابسته اقتصاد شبه مدرن و نسخه مخرب نولیبرالی حاکم بر آن است. برای رهایی از این مشکلات چه باید کرد؟ باید در گام اول؛ نسخه اقتصادی نولیبرالی کنونی را کنار گذاشت و به جای آن نسخه اقتصادی انقلابی عدالت محور را مبنا و راهنمای تدوین سیاست ها و دستورالعمل ها و برنامه ریزی های اقتصادی کشور قرار داد و در گام دوم باید با تکیه بر نسخه اقتصادی انقلابی عدالت محور، به ایجاد تحول بنیادین زیربنایی در ساخت اقتصاد شبه مدرن کنونی (به منظور جایگزینی آن با نوعی اقتصاد مردمی عدالت محور ملهم از آموزه های اسلامی و معطوف به شرایط ایران امروز) اقدام کرد. تنها در چنین وضعی است که ساخت اقتصاد ایران به یک ساخت نیرومند مستقل درون زای عادلانه تبدیل می شود؛ اقتصادی که به علت استحکام ساختی و توازن ساختاری و سابقه عادلانه اش، امکان و توان ایستادگی در مقابل فشارهای راهزنان و غارتگران سرکرده نظام جهانی ظلم و سلطه را دارد.

مراقب نشانی دادن های غلط باشیم و بدانیم نوسانات پی در پی ارزی و شوک های هفتگی و بعضا روزانه تورمی و حقوق نجومی مدیران و شکل گیری رانت خواران اشرافی و وقوع اختلاس های حیرت انگیز و قیمت نجومی خودروهای بی کیفیت و مسائل دیگری از این دست، نتیجه نسخه غلط اقتصادی است و برای رهایی از این مشکلات باید نسخه صحیح را به دست مدیرانی آگاه و دارای عزم و اراده و روحیه جهادی سپرد تا تغییر ساخت اقتصادی کشور را اجرایی کنند.