آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۹۹
اخبار کشور
۲
گفت و شنود

معالجه!

گفت: تازه چه خبر؟!

گفتم: جو بایدن رقیب ترامپ در انتخابات آتی آمریکا گفته است ترامپ یک دیوانه تمام عیار است و باید برای معالجه به تیمارستان فرستاده شود.

گفت: خود جو بایدن هم در دیوانگی دست کمی از ترامپ ندارد!

گفتم: خب او را هم به تیمارستان ببرند.

گفت: اول باید قبول کنند که دیوانه اند و سپس برای معالجه آنها اقدام شود.

گفتم: مریضی را که با هزار زحمت به مطب دکتر برده بودند، به دکتر گفت، اجازه بدهید بگویم که من هیچ اعتقادی به پزشکان ندارم! و دکتر گفت؛ مهم نیست چون هیچ حیوانی هم به دامپزشک اعتقاد ندارد ولی معالجه می شود!