آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۹۹
اقتصادی
۴

رئیس اتاق بازرگانی ایران: نباید ناکارآمدی اقتصادی را پشت نقاب تحریم ها مخفی کرد

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: رهبر انقلاب حداقل در 15 سال گذشته روی چند نکته تاکید داشته اند و 50 بار به موضوع تولید و اقتصاد اشاره کرده اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین شافعی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت: با توجه به بحران های متعدد داخلی و خارجی و به ویژه با وقوع شیوع کرونا این روزها شرایط سخت اقتصادی آن قدر بر همگان عیان است که هیچ کس نمی تواند آن را در پرده ابهام نگاه دارد.

وی با بیان اینکه برخی از محققین و نخبگان معتقدند تحریم ها باعث همه مشکلات و معضلات کنونی است افزود: البته نباید ناکارآمدی اقتصادی و فقر اهلیت حرفه ای تصمیم گیران اقتصادی را در دوره های گذشته پشت نقاب تحریم ها مخفی کرد.

 رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: به دلیل شرایط حساس کشور این بار از یک زاویه و نگاه دیگری مسائل را بیان می کنم. رهبر انقلاب حداقل در 15 سال گذشته روی چند نکته تاکید داشته اند و 50 بار به موضوع تولید و اقتصاد اشاره کرده اند. مشکلات کشور برگرفته از بخش تولید و ریشه مشکلات کشور در موضوع تولید است و حل مشکلات را باید در همین موضوع تولید جست وجو کرد.

وی گفت: اصل 43 قانون اساسی دارای 9 بند است که در بند 8 آن آمده است جلوگیری از سلطه بر اقتصاد کشور توسط بیگانگان لازم است و در بند 9 بر افزایش تولید کشاورزی، دامی و صنعتی که نیاز عمومی را تعیین می کند، تاکید شده تا کشور به مرحله خودکفایی برسد.

 شافعی ادامه داد: یقینا این بدان معنا نیست که ما دور کشور را دیوار کشیده و معامله با جهان نداشته باشیم. در اهمیت این موضوع و موضوع تولید و شعار سال اگر به کتاب «هنر تحریم»(نوشته طراح تحریم های ضدایرانی در آمریکا) مراجعه شود در صفحه 89 آن مشاهده می کنیم که آمده، این هنر تحریم است و هدف اصلی تحریم، مشاغل حوزه تولید است و تحریم در مقابل تولید کارساز می شود. این مطلب بیان شده در این کتاب اهمیت اصل 43 قانون اساسی در رابطه با تولید و همچنین ارزش فرمایشات مقام معظم رهبری بر تاکید به مقوله تولید را نشان می دهد.